บ่คือเก่า

 T-REX ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่คือเก่า T Rex วงทีเร็กซ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทองดนตรี: ป๊อป นิติพงษ์, ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น, โนชานน ชินราชสังกัดค่าย: เนส Musicติดต่องานแสดง: 0611271601

G | Em |C | D | D |

 G  มันตั๋วสายตากันบ่ได้Emดอกคนเฮา C  สบตาสุมื้อเข้า กะค่อย ๆ เผDยความในใจ G  ฮู้อยู่จักหน่อย แต่ยัEmงยืนยันบ่ได้ C  ท่าทีที่เปลี่ยนไป นิดเดีDยวก็เกินพอ..

 C  แค่ได้ยินเสียงลม..หายใBmจยังฮู้อาEmรมณ์ C  แค่จับมือกะบ่Bmคือเก่าละหนEm C  แค่คำว่าฮัก..ที่เคBmยบอกกันยังคาEmคอ Am  คนอยู่นำกัน สิบ่ฮู้Dได้จังใด๋..

ว่าสถานกาCรณ์ตอนนี้ เจ้Dาบ่ได้ฮักBmกันแล้วเจ้Emาบ่แม่นคนเก่าAmแล้ว คนที่ฮัDกกันเบิดGใจบ่เว้าออกมากะฮู้C..   บ่Dออกเสียงกะเจ็Bmบ..หลEmายบ่ได้เดิCนจากไป แต่ค่อย ๆD ตาย..(ไปจากใจGกัน)

C | Bm |Am D | G |

C D | Bm Em |Am | D |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง บ่คือเก่า T Rex วงทีเร็กซ์

เนื้อเพลง บ่คือเก่า T Rex วงทีเร็กซ์ มันตั๋วสายตากันบ่ได้ดอกคนเฮา สบตาสุมื้อเข้า กะค่อยๆเผยความในใจ ฮู้อยู่จักหน่อย แต่ยังยืนยันบ่ได้ ท่าทีที่เปลี่ยนไป นิดเดียวก็เกินพอ แค่ได้ยินเสียงลม หายใจยังฮู้อารมณ์ แค่จับมือกะบ่คือเก่าละหนอ แค่คำว่าฮัก ที่เคยบอกกันยังคาคอ คนอยู่นำกัน สิบ่ฮู้ได้จังใด๋ ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เจ้าบ่ได้ฮักกันแล้ว เจ้าบ่แม่นคนเก่าแล้ว คนที่ฮักกันเบิดใจ บ่เว้าออกมากะฮู้ บ่ออกเสียงกะเจ็บ หลาย บ่ได้เดินจากไป แต่ค่อยๆตาย ไปจากใจกัน