สองใจ

 T-REX สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สองใจ T-Rex วงทีเร็กซ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุลโปรดิวเซอร์: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์, ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุลติดต่องานแสดง: 0631794468

G | Bm |Em | Am D |

 G  ถ้าฉันBmมีเธอเป็นเพียงรักเดีEmยว   และเธDmอมีฉันคนเดีGยวทั้งใC   มัBmนก็คงจะเป็นความรัAmกที่ใฝ่Dฝัน

 G     ยอBmมให้ใครอีกคนเข้ามEm      คDmนที่มองว่าฉัGนสำคัC Bmญ..      คนที่รักฉัAmน..อย่างไม่เคยรักDใคร

 Am  แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันBmจนหมดใจ C  แต่ใจฉันไม่เคยมีเG Gmaj7ขา Am  คนอีกคนที่เอาแต่ทำBmให้ปวดร้าว Am  แต่ใจเจ้ากรBmรมไม่เคยC Dลืม..

ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีGผิดที่ใจไม่จำBm..ว่ามันไม่ควรรักใEmครเจ็บที่ใคร ๆ เขDmาก็มองว่าเรGาหลายใCเกลียดตัวเองจริง ๆBm ที่ฝืนหัวใEmจไม่ได้Am.. D  ฉันยอมสองใจพราะรักเธอ

G | Am D |

 G     แม้Bmว่าฉันจะต้องเลือกใคEm      มีDmแต่ทางที่ต้อGงเสียใC      ไม่Bmเป็นไรหากตอนสุดท้AmายเหลือเพียDงฉัน

* | ** |

C | Bm Em |Am | D | D |

ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีGผิดที่ใจไม่จำBm..ว่ามันไม่ควรรักใEmครเจ็บที่ใคร ๆ เขDmาก็มองว่าเรGาหลายCใจเกลียดตัวเองจริงEm ๆ ที่.EmM7 Em7.ฝืนหัวใจ..    ไม่ได้Am.. D  ฉันยอมสองใจพราะรักเธอ

G | Bm |Em | Am D |Gmaj7 |คอร์ดเพลง สองใจ TRex วงทีเร็กซ์

เนื้อเพลง สองใจ T Rex วงทีเร็กซ์ ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียว และเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจ มันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝัน ยอมให้ใครอีกคนเข้ามา คนที่มองว่าฉันสำคัญ คนที่รักฉัน อย่างไม่เคยรักใคร แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ แต่ใจฉันไม่เคยมีเขา คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าว แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี ผิดที่ใจไม่จำ ว่ามันไม่ควรรักใคร เจ็บที่ใครๆเขาก็มองว่าเราหลายใจ เกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ ฉันยอมสองใจพราะรักเธอ แม้ว่าฉันจะต้องเลือกใคร มีแต่ทางที่ต้องเสียใจ ไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉัน ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี ผิดที่ใจไม่จำ ว่ามันไม่ควรรักใคร เจ็บที่ใครๆเขาก็มองว่าเราหลายใจ เกลียดตัวเองจริงๆที่ ฝืนหัวใจ ไม่ได้ ฉันยอมสองใจพราะรักเธอ