ผู้บ่าวขี้เหล้า

 เมย์ จิราพร วงค์ ชนะกันต์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขี้เหล้า วงค์ ชนะกันต์ feat.เมย์ จิราพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: พอดีม่วน เร็คคอร์ดสังกัดค่าย: พอดีม่วน เร็คคอร์ด

Bm | G |Em | F# |Bm | Bm |
Bm | G |Em | F# |Bm | Bm |

ถืBmกหักอก น้ำตาตGก ป๊อก ๆเว้าหยังบ่ออF#mก เมื่อถืกเจ้าหลอกอยากสิบอDกว่าอ้ายเกือบตF#ายย้อBmนว่าแคร์ อยากได้หยังแหGน่ กะขอแม่ซื้อให้แต่F#mว่าฉากสุดท้าย เจ้าเอาคนใหม่ งึดเBmด้

เดินเGซ..มาหาหมู่A จัดมาสูF#m เพียว ๆ จักโบBmเผื่อGเฮาสิหายโศAกและลืมเขาDได้   F#เหล้ายาดอGง หงส์ทอง เบียร์ช้าAจัดมายกลัF#mง เซ็นไว้ค่อยจ่Bmายเลี้ยงส่GงกับจากไปA..ของคนไม่รัBmกดี

เมื่อเป็นคนดีG แล้วมันมีแต่เหAงาสิเป็นคนเมF#mาให้ไทบ้านเขาBmส่ากะย้อGนว่าเจ้านั่นหล่Aะ อ้ายเลยเป็นแบDบนี้    F#ตำแก้วG ตำแก้ว ตำจอก  Aจักเจ้าสิหลF#mอกอ้ายเฮ็ดหยังคBmนดีล้างใจGเจ็บด้วยดีกรีA..ให้มันBmเมา

Bm | G |F#m | F#m Bm |

* | ** |

เขาGบ่แม่นแม่ และกะหน้าAบ่คือพ่ออ้ายอย่าไปง้F#mอให้เสียเวBmลาตัดใจGสาเถาะอ้ายจ๋Aา อย่าหัวซDา เลิกเป็นขี้เหF#ล้าปล่อยควาGยกับหมาโตนั่Aให้เขาฮักกัF#mนให้สมใจของเขBmหลายคGนที่ยังฮักเจ้Aา ยังมีBmอยู่

G A | F#m Bm |G A | D F# |
G A | F#m Bm |G A | Bm |

* | ** |

ล้างใจGเจ็บด้วยดีAกรี..ให้มันBmเมา..

Bm | G |Em | F# |Bm | Bm |คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขี้เหล้า วงค์ ชนะกันต์ feat.เมย์ จิราพร

เนื้อเพลง ผู้บ่าวขี้เหล้า วงค์ ชนะกันต์ feat.เมย์ จิราพร ถืกหักอก น้ำตาตก ป๊อกๆเว้าหยังบ่ออก เมื่อถืกเจ้าหลอก อยากสิบอกว่าอ้ายเกือบตาย ย้อนว่าแคร์ อยากได้หยังแหน่ กะขอแม่ซื้อให้ แต่ว่าฉากสุดท้าย เจ้าเอาคนใหม่ งึดเด้ เดินเซ มาหาหมู่ จัดมาสู เพียวๆจักโบก เผื่อเฮาสิหายโศกและลืมเขาได้ เหล้ายาดอง หงส์ทอง เบียร์ช้าง จัดมายกลัง เซ็นไว้ค่อยจ่าย เลี้ยงส่งกับจากไป ของคนไม่รักดี เมื่อเป็นคนดี แล้วมันมีแต่เหงา สิเป็นคนเมาให้ไทบ้านเขาส่า กะย้อนว่าเจ้านั่นหล่ะ อ้ายเลยเป็นแบบนี้ ตำแก้ว ตำแก้ว ตำจอก จักเจ้าสิหลอกอ้ายเฮ็ดหยังคนดี ล้างใจเจ็บด้วยดีกรี ให้มันเมา เขาบ่แม่นแม่ และกะหน้าบ่คือพ่อ อ้ายอย่าไปง้อให้เสียเวลา ตัดใจสาเถาะอ้ายจ๋า อย่าหัวซา เลิกเป็นขี้เหล้า ปล่อยควายกับหมาโตนั่น ให้เขาฮักกันให้สมใจของเขา หลายคนที่ยังฮักเจ้า ยังมีอยู่ ล้างใจเจ็บด้วยดีกรี ให้มันเมา