เป็นฉันได้ไหม

 วงเบิร์น สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เป็นฉันได้ไหม วงเบิร์น
เนื้อร้อง/ทำนอง: กฤษฎา จันแก้ว, ธริษตร์ คชภูมิเรียบเรียง: พลังแสงสตูดิโอสังกัดค่าย: มอร์เรคคอร์ด

A E | F#m E |D C#m | Bm E |

ฉันAเองก็รักเธEอไม่น้อยกว่าเขาF#mเลย   Eแต่เธDอก็กลับเมินเฉC#mยกับความรู้สึกBmฉัน  EทำAให้เธอเท่าไหEร่ เธอก็ไม่เห็นF#mกัน   EกับเขDาคนนั้น ที่ดูC#mเหมือนเธอ..จะมีBmใจ.. E

ลองพิจาDรณาหน่อยได้EไหมอยากขC#mอโอกาสเธออีกF#mครั้งเธอDได้โปรดรับฟัง ก่อนจะตัดEสินใจ..

เป็นฉันAได้ไหม..ที่เธอEรักเป็นฉันF#mได้เไหม..ที่เธอEดูแลเป็นฉันDได้ไหม..ที่เธอC#mเทคแคร์ ไม่ใช่Bmคน ๆ นั้Eเป็นฉันAได้ไหม..ที่ยืนEตรงนั้นเป็นฉันF#mได้ไหม..ที่ยืนEข้างกันเป็นฉันDได้ไหม..ที่คอC#mยปลอบกันในวัBmนที่เธอไม่มีใคEร (เธอยังมีฉัน)

F#m | C#m |D | E |

A E | F#m E |D C#m | Bm E |

* | ** | ** |

F#m | C#m |

ในวัBmนที่เธอไม่มีใคEร เธอยังมีฉัAน..

A E | F#m E |D C#m | Bm E | A |คอร์ดเพลง เป็นฉันได้ไหม วงเบิร์น

เนื้อเพลง เป็นฉันได้ไหม วงเบิร์น ฉันเองก็รักเธอไม่น้อยกว่าเขาเลย แต่เธอก็กลับเมินเฉยกับความรู้สึกฉัน ทำให้เธอเท่าไหร่ เธอก็ไม่เห็นกัน กับเขาคนนั้น ที่ดูเหมือนเธอ จะมีใจ ลองพิจารณาหน่อยได้ไหม อยากขอโอกาสเธออีกครั้ง เธอได้โปรดรับฟัง ก่อนจะตัดสินใจ เป็นฉันได้ไหม ที่เธอรัก เป็นฉันได้เไหม ที่เธอดูแล เป็นฉันได้ไหม ที่เธอเทคแคร์ ไม่ใช่คนๆนั้น เป็นฉันได้ไหม ที่ยืนตรงนั้น เป็นฉันได้ไหม ที่ยืนข้างกัน เป็นฉันได้ไหม ที่คอยปลอบกัน ในวันที่เธอไม่มีใคร (เธอยังมีฉัน) ในวันที่เธอไม่มีใคร เธอยังมีฉัน