มีแต่เธอ

  วงกลม   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มีแต่เธอ วงกลม TMG Record
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันทร์สุขเรียบเรียง: วงกลมสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

E | A |E | A |

 E  ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยAกัน ฉัBนเชื่อใจเธE   อยู่ ๆ กันไปอย่างมีจุดหมาA   ไม่เคBยปิดบังอะไรทั้งนั้E   แต่ดูเหมือนเธอไม่ค่อยมั่นใA   ในตัวBฉันสักเท่าไหC#mร่.. สักเท่าไหBร่..

ทั้งที่ฉันAไม่เคยจะคิดจะนอกใจแต่เหมือนเธอที่คอยระแวงที่คอยจับผิดฉันเรื่อยมาฉันจะไปมีใครได้ ฉันมีแต่เธอเท่านั้นเหมือนฟ้ากับดาว เหมือนฉันกับเธB

ต่อให้ใครEมานอนแก้ผ้าให้ท่าอย่างไBฉันก็ไม่สนAใจฉัBนมีแต่เธAอ มีแต่เธG#mอ มีแต่เธF#mอ มีแต่เธBต่อให้โลกนี้Eนั้นมันมลาBยสลายไปAจะเก็Bบรักนี้เป็นขี้Aเถ้า..เป็นฝุ่Bนละออง..ลอยไปตามสายลม..

E C#m | A B |E C#m | A B |

 E  ก็ทุกเวลาที่ฉันนั้นหายAใจ ฉันBก็มีแต่เธE   ก็มีบางครั้งที่ฉันนั้นเพ้A   แต่ฉันBไม่เคยเปลี่ยC#m | Bนใจ..

* | ** |

E C#m | A B |E C#m | A B |

 F#m  ถึงฉันจะเคยทำตัวG#mไม่ดี   แต่จากนี้Aฉันขอสัญญากับเธอ   อู่โว้ะโB A G#m F#m G#m A | Bอ..

** |

E C#m | A B | ( x4 )คอร์ดเพลง มีแต่เธอ วงกลม TMG Record

เนื้อเพลง มีแต่เธอ วงกลม TMG Record ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ฉันเชื่อใจเธอ อยู่ๆกันไปอย่างมีจุดหมาย ไม่เคยปิดบังอะไรทั้งนั้น แต่ดูเหมือนเธอไม่ค่อยมั่นใจ ในตัวฉันสักเท่าไหร่ สักเท่าไหร่ ทั้งที่ฉันไม่เคยจะคิดจะนอกใจ แต่เหมือนเธอที่คอยระแวง ที่คอยจับผิดฉันเรื่อยมา ฉันจะไปมีใครได้ ฉันมีแต่เธอเท่านั้น เหมือนฟ้ากับดาว เหมือนฉันกับเธอ ต่อให้ใครมานอนแก้ผ้าให้ท่าอย่างไร ฉันก็ไม่สนใจ ฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ มีแต่เธอ ต่อให้โลกนี้นั้นมันมลายสลายไป จะเก็บรักนี้เป็นขี้เถ้า เป็นฝุ่นละออง ลอยไปตามสายลม ก็ทุกเวลาที่ฉันนั้นหายใจ ฉันก็มีแต่เธอ ก็มีบางครั้งที่ฉันนั้นเพ้อ แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ ถึงฉันจะเคยทำตัวไม่ดี แต่จากนี้ฉันขอสัญญากับเธอ อู่โว้ะโอ