จีบอยู่เผื่อไม่รู้ (How cute!)

 WWJ สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จีบอยู่เผื่อไม่รู้ WWJ
เนื้อร้อง/ทำนอง: WWJเรียบเรียง: WWJดนตรี: WWJ, Subannakit Kawkantar

Fm | A# |D#maj7 | Cm |
Fm | A# |D#maj7 | Cm |

Fm | A# |D#maj7 | Cm |
Fm | A# |D#maj7 | Cm |

อาจเป็นเพรFmาะว่า..ตัวฉัA#น..ไม่แสดงD#maj7ออก..    Cmอาจเป็นเพรFmาะว่า..ตัวฉัA#น..ไม่กล้าD#maj7บอก..   Cm

อาจเป็นเพราFmะว่า..ในบางA#ครั้ง..เธอยังD#maj7..คง..คิดCmถึงแต่เขาทำC#ให้ฉันนั้น..อึดอัA#ดใจเหลือเกิน

แต่ว่าฉัFmนกำลังบอกรักเA#ธอผ่านทุกข้อD#maj7ความ..ที่ส่งCmไปก็เพราะฉันFmไม่กล้า..จะบอกA#ตรง ๆให้เธD#maj7อ.. ได้รู้Cm..

แต่ไม่อาFmจ..ห้ามหัวใจA#เอาไว้ไม่ให้D#maj7มัน..รู้สึCmกดีกับเธอนั้Fmน ก็เลA#ย..รอวันจะได้พูD#maj7 | Cmดไป..

Fm | A# |D#maj7 | Cm |
Fm | A# |D#maj7 | Cm |

ต่อให้เรFmารู้สึกดีแค่ไหA#ก็ไม่มีทาD#maj7ง..แสดงออกไCmป..ต่อให้ ฟ้Fmาจะเป็นใจแค่ไหA#ก็ยังไม่รู้D#maj7ว่าเธอนั้นคิดอย่างไCm

ต่อให้เธFmอจะอยู่แสนไกA#ไม่ว่าที่ไหD#maj7น ฉันจะคอยดูแCmถึงแม้C#ต้องพยายามสักแค่ไหนแค่ขอA#ให้ได้อยู่ข้างกัน

* | ** | * | ** |

Fm | A# | D#maj7 | Cm | ( Fade Out )คอร์ดเพลง จีบอยู่เผื่อไม่รู้ WWJ

เนื้อเพลง จีบอยู่เผื่อไม่รู้ WWJ อาจเป็นเพราะว่า ตัวฉัน ไม่แสดงออก อาจเป็นเพราะว่า ตัวฉัน ไม่กล้าบอก อาจเป็นเพราะว่า ในบางครั้ง เธอยัง คง คิดถึงแต่เขา ทำให้ฉันนั้น อึดอัดใจเหลือเกิน แต่ว่าฉันกำลังบอกรักเธอ ผ่านทุกข้อความ ที่ส่งไป ก็เพราะฉันไม่กล้า จะบอกตรงๆให้เธอ ได้รู้ แต่ไม่อาจ ห้ามหัวใจเอาไว้ ไม่ให้มัน รู้สึกดี กับเธอนั้น ก็เลย รอวันจะได้พูดไป ต่อให้เรารู้สึกดีแค่ไหน ก็ไม่มีทาง แสดงออกไป ต่อให้ ฟ้าจะเป็นใจแค่ไหน ก็ยังไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอย่างไร ต่อให้เธอจะอยู่แสนไกล ไม่ว่าที่ไหน ฉันจะคอยดูแล ถึงแม้ต้องพยายามสักแค่ไหน แค่ขอให้ได้อยู่ข้างกัน