ไม่มีเขาเธอจะรักกันไหม

 20GVNG แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีเขาเธอจะรักกันไหม 20GVNG
เนื้อร้อง/ทำนอง: MORE, LILTERดนตรี: Viroft Beatz

Gm7 C7 | Fmaj7 D7 |
Gm7 C7 | Fmaj7 D7 |

Gm7 C7 | Fmaj7 D7 |
Gm7 C7 | Fmaj7 D7 |

แค่ต้องกาGm7รให้เธC7อมาบอFmaj7ก..รักD7..ไม่ได้ต้องกาGm7รให้เธC7อกลับมFmaj7าหากันD7และแม้ว่าเธGm7อจะไม่ย้อนกลับมC7ฉันยังคอFmaj7ยทุก ๆ วันเวลD7เธอมีเขGm7าฉันก็เลยต้องลC7า ใช่ไหมFmaj7เธอ    D7

บางมันก็ดีGm7ที่เธอเลือกไปC7เก็บเอาความสงสัFmaj7ยว่ามันเพราะอะไD7รู้อยู่แล้Gm7วว่าเธอมีเขC7อยู่คนเดีFmaj7ยวบางทีก็เหD7งา

แต่ก็ไม่เป็นไรGm7เธอ.. C7   เรายินดีที่Fmaj7ได้เจอ..  D7อยากจะบอกกับเธอGm7เอาไว้รู้C7เอาไว้       Fmaj7          D7ว่ารัFmaj7กแค่ไหD7น..

แค่Gm7เธอต้องไป ฉันก็งC7เธFmaj7อทิ้งให้ฉันนั้นต้องวD7ติดอยู่กับกGm7ารที่ไม่C7มีเธFmaj7 D7อ..

เก็บเอาGm7 C7ไว้..       ได้ไหFmaj7 D7ม..หัวใจของเGm7 C7ธอ..อย่าไปรักFmaj7ใครง่าย ๆD7 เลย

* |

แค่มีบางทีGm7ที่ฉันนั้นเพ้C7นี่มันก็นาFmaj7นที่เราไม่เจD7หยุดรักเธอคนนี้Gm7ฉันทำมันไม่ได้ได้เลยC7เพราะว่า you are my woFmaj7 D7rd..

บางครั้งตัวฉันก็หวGm7งตอนที่เธอไปกับเขC7บางครั้งที่ฉันรอเธFmaj7อ และมันก็มีแอบเหD7งาเธอปล่อยให้ดอกไม้ที่สวGm7เธอทิ้งมันให้เหี่ยวเฉC7คิดถึงเธอเมื่อวันจันทFmaj7ร์ ตอนนี้มันก็วันเสาD7ร์

บางทีก็คิGm7ดว่าถ้าเธอไม่มีเขC7YeFmaj7h เราเองจะรักกันไหD7ฉันรอเธอมานาGm7น ตอนนี้ฉันไม่อยากเหงC7YeFmaj7h ให้มันเป็นฉันไD7ด้ไหม

   ที่คอยอยู่กับเธGm7อ ปลุกเธอในทุกเช้C7 Fmaj7  บางทีก็รอไม่ไหD7   ใจของฉันที่พัGm7ง ที่มันกำลังแตกร้าวC7 Fmaj7  เธอทำมันให้สดใสD7

* | * |คอร์ดเพลง ไม่มีเขาเธอจะรักกันไหม 20GVNG

เนื้อเพลง ไม่มีเขาเธอจะรักกันไหม 20GVNG แค่ต้องการให้เธอมาบอก รัก ไม่ได้ต้องการให้เธอกลับมาหากัน และแม้ว่าเธอจะไม่ย้อนกลับมา ฉันยังคอยทุกๆวันเวลา เธอมีเขาฉันก็เลยต้องลา ใช่ไหมเธอ บางมันก็ดีที่เธอเลือกไป เก็บเอาความสงสัยว่ามันเพราะอะไร รู้อยู่แล้วว่าเธอมีเขา อยู่คนเดียวบางทีก็เหงา แต่ก็ไม่เป็นไรเธอ เรายินดีที่ได้เจอ อยากจะบอกกับเธอเอาไว้รู้เอาไว้ ว่ารักแค่ไหน แค่เธอต้องไป ฉันก็งง เธอทิ้งให้ฉันนั้นต้องวน ติดอยู่กับการที่ไม่มีเธอ เก็บเอาไว้ ได้ไหม หัวใจของเธอ อย่าไปรักใครง่ายๆเลย แค่มีบางทีที่ฉันนั้นเพ้อ นี่มันก็นานที่เราไม่เจอ หยุดรักเธอคนนี้ฉันทำมันไม่ได้ได้เลย เพราะว่า you are my word บางครั้งตัวฉันก็หวงตอนที่เธอไปกับเขา บางครั้งที่ฉันรอเธอ และมันก็มีแอบเหงา เธอปล่อยให้ดอกไม้ที่สวย เธอทิ้งมันให้เหี่ยวเฉา คิดถึงเธอเมื่อวันจันทร์ ตอนนี้มันก็วันเสาร์ บางทีก็คิดว่าถ้าเธอไม่มีเขา Yeh เราเองจะรักกันไหม ฉันรอเธอมานาน ตอนนี้ฉันไม่อยากเหงา Yeh ให้มันเป็นฉันได้ไหม ที่คอยอยู่กับเธอ ปลุกเธอในทุกเช้า บางทีก็รอไม่ไหว ใจของฉันที่พัง ที่มันกำลังแตกร้าว เธอทำมันให้สดใส