จากหลอกเปลี่ยนเป็นรัก

 วง2539 ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากหลอกเปลี่ยนเป็นรัก วง2539
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชรา เรืองทิพย์เรียบเรียง: เสก ผานชื่นสังกัดค่าย: ไตวาย เรคคอร์ด

 C  แรกเจอกันก็คิดแค่นั้Emน คิดจะหลอกฟัAm   ไม่คิFดที่จะผูกพันอะไรกับเธC   ไม่คิดว่าเธอคือคู่ชีวิEmต ฉันไม่เคยคิดเลAm   อยู่ด้วยกัFน ยิ่งนาน ฉันเปลี่Gยนเป็นรักเธC

ในวันนี้Amฉันขาดเธอไม่ไEmด้เพราะเธอนั้Amนเป็นดั่งลมหายใEmวันพรุ่งนี้Fถ้าไม่มีเธGชีวิEmตคงหมดความAmหมายยอมรับFแค่จะมาหลอกใช้ แต่เปลี่ยนเป็นรัG

หาคนดีไม่ได้Cอย่างเธGถ้าในวันนี้Amเธอทิ้งฉันไGฉัFนคงหาใคEmร.. มาแทDmนที่เธอไม่ได้GยอมรับโดยดีCว่าจะมาหลอกใGช้แต่ในวันนี้Am มันไม่ใGช่มันเปลี่ยนเป็นรัFกเธอหมดEmทั้งใจโปรดอย่าไDmปจากฉันได้ไหG(คนC (G)ดี)

C G | Am G |F Em | Dm G |

F G | Em Am |Dm F | G |

* | ** | ** |

โปรดอย่าไDmปจากฉันได้ไหGม..คนดีC..คอร์ดเพลง จากหลอกเปลี่ยนเป็นรัก วง2539

เนื้อเพลง จากหลอกเปลี่ยนเป็นรัก วง2539 แรกเจอกันก็คิดแค่นั้น คิดจะหลอกฟัน ไม่คิดที่จะผูกพันอะไรกับเธอ ไม่คิดว่าเธอคือคู่ชีวิต ฉันไม่เคยคิดเลย อยู่ด้วยกัน ยิ่งนาน ฉันเปลี่ยนเป็นรักเธอ ในวันนี้ฉันขาดเธอไม่ได้ เพราะเธอนั้นเป็นดั่งลมหายใจ วันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเธอ ชีวิตคงหมดความหมาย ยอมรับแค่จะมาหลอกใช้ แต่เปลี่ยนเป็นรัก หาคนดีไม่ได้อย่างเธอ ถ้าในวันนี้เธอทิ้งฉันไป ฉันคงหาใคร มาแทนที่เธอไม่ได้ ยอมรับโดยดีว่าจะมาหลอกใช้ แต่ในวันนี้ มันไม่ใช่ มันเปลี่ยนเป็นรักเธอหมดทั้งใจ โปรดอย่าไปจากฉันได้ไหม (คนดี) โปรดอย่าไปจากฉันได้ไหม คนดี