ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ

 Anatomy Rabbit SAFEPLANET สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ ANATOMY RABBIT Feat. Alien SAFEPLANET
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุพัฒน์กิจ ถวิลการเรียบเรียง: สุพัฒน์กิจ ถวิลการ, ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กรติดต่องานแสดง: 0866458367

E | Bm7 | A | A |
E | Bm7 | A | A |

 E  ในวันที่ความรักสองBmเรา..นั้นไปต่Aอ..ไม่ไหว.. E  ในวันที่ใจของเธBm7อ..   เปลี่ยนผันไปไม่เหมือAนก่อน   เราคงมาไกลได้เท่านี้

 E  หากฉันไม่ได้อยู่Bmดูแลเหมือนวันก่อA   ช่วยบอกได้ไหมว่าจะเข้มแข็ง E  หากฉันไม่ได้อยู่Bmข้างเธอ..ดั่งวันวาA | Am6น..

อยาEกจะ..ขอBm7ให้เธอได้เจAอ..แต่คนที่แสนดีอย่Eาได้ไปเจอBm7ใครที่ทำร้ายหัวใจA..ขอให้โลกใบนี้EใจดีกับเธBm7ในวันที่ไม่มีAฉันอยู่..ขอให้โลกใบนี้Eไม่ทำร้ายเธBm7อ..ในวันที่ไม่มีAฉันอยู่..

 E  จริง ๆ ตอนนั้นก็ดี Bm7  จริง ๆ ใจฉันไม่อยากเสียเธอAไป..   แต่กาลเวลEาใจร้ายเหลือเกิBm7   ที่นำพาเธอให้ไกลAจากฉัน

โอ้วกาลเวลEาใจร้ายเหลือเกิBm7ที่ทำให้ใจของเธอA..เปลี่ยนไAm6ป..

E | Bm7 |A | A |
E | Bm7 |A | A |

อยาEกจะ..ขอBm7ให้เธอได้เจAอ..แต่คนที่แสนดีอย่Eาได้ไปเจอBm7ใครที่ทำร้ายหัวใA | Am6จ..

** |

E | Bm7 |คอร์ดเพลง ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ ANATOMY RABBIT Feat. Alien SAFEPLANET

เนื้อเพลง ขอให้โลกนี้ใจดีกับเธอ ANATOMY RABBIT Feat. Alien SAFEPLANET ในวันที่ความรักสองเรา นั้นไปต่อ ไม่ไหว ในวันที่ใจของเธอ เปลี่ยนผันไปไม่เหมือนก่อน เราคงมาไกลได้เท่านี้ หากฉันไม่ได้อยู่ดูแลเหมือนวันก่อน ช่วยบอกได้ไหมว่าจะเข้มแข็ง หากฉันไม่ได้อยู่ข้างเธอ ดั่งวันวาน อยากจะ ขอให้เธอได้เจอ แต่คนที่แสนดี อย่าได้ไปเจอใครที่ทำร้ายหัวใจ ขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเธอ ในวันที่ไม่มีฉันอยู่ ขอให้โลกใบนี้ไม่ทำร้ายเธอ ในวันที่ไม่มีฉันอยู่ จริงๆตอนนั้นก็ดี จริงๆใจฉันไม่อยากเสียเธอไป แต่กาลเวลาใจร้ายเหลือเกิน ที่นำพาเธอให้ไกลจากฉัน โอ้วกาลเวลาใจร้ายเหลือเกิน ที่ทำให้ใจของเธอ เปลี่ยนไป อยากจะ ขอให้เธอได้เจอ แต่คนที่แสนดี อย่าได้ไปเจอใครที่ทำร้ายหัวใจ