อ๊อดแอด

 เท่ง เถิดเทิง ลูกทุ่ง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ๊อดแอด เท่ง เถิดเทิง
สังกัดค่าย: Workpoint

E | E |E | E |
E | E |E | E |E | E |

อ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอดอ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด

ยามจะมองจ้องเธอครั้งใEพูดออกจาใF#mจว่าเธอใช่เลEเจอนวลนางมาตั้งแต่เกิEโอช่างบรรเจิF#mดคือเธอผู้เดีEยว

อยากสัมผัสกับเธอกลมเกลีF#mยวนี่แหละมันเสีBยวหัวใจเหมือนกัEอยากให้เธอมาเดินข้างฉัF#mจะได้ผูกพัBนรักกันสองคE

อ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด

เบอร์โทรนั้นเบอร์อะไEให้พี่ได้ไหF#mม พี่จะได้โทEไม่มีแฟนแล้วฉันขอแจEขอรูปอินสตาแกF#mรมรูปเธอขึ้นโชEว์

มีเฟซบุ๊ก วอทส์แอพพ์ แทงโF#mก้พี่ก็จะโทBรเห็นหน้าทุกวัEมีเฟชไทม์ ส่งเมล์ให้ฉัF#mและแอบแชทกัBนส่วนตัวสองคE

อ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด

จะห่วง จะรัก จะคอยดูAแลจะคอยเทคแคร์ไม่ต้องบอกEใครขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องBใต้พกติดตัวไว้ก็ตัวฉันใช่Eเลย

ขี้หูเธอมี พี่ก็จะแคAะ แงะ ๆ ๆ ๆขี้ตาเธอแฉะ พี่ก็ไม่อยู่เEฉย เช็ด ๆ ๆ ๆแมลงสัตว์กัดต่อย พี่จะไม่ละBเลย อ๊อด ๆโอ้แม่คุณเอ๋ยเชื่อใจพี่เถอEแมลงวันหรือแมลงหวี่พี่AจะไG#m F#mม่มี ให้มาเกาะE

E F#m | E |E F#m | E |
F#m B | E |F#m B | E |

อ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด

ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ แปล๊บ ๆEใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บทำบุญตั้งแต่ใดหนอ ถึงได้ร่วมหอกับแม่ก๋วยจั๊บฟ้ามืด ฟ้าปิด ฟ้าหลัว น้องอย่ากลัว พี่จะไปรับฟ้าแลบ ฟ้าแลบ ปั๊บ ๆ พี่จะไปรับให้น้องรอแป๊บอ๊อดแอด อ๊อดแอด

E F#m | E |E F#m | E |
F#m B | E |F#m B | E |

อ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอดอ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอดอ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด

* | ** |

สุขใดโถใครจะเท่Eา เมื่อเรามีเรF#mา มีฉัน มีเธEความจริงที่ฉันได้เจEฉันมีเพียงเธF#mอ ไม่เคยมีใคE

พูดโกหกขอให้ฟ้าผ่าตาF#mมาอยู่กันไหBม ด้วยกันสองคE

พูดโกหกขอให้ฟ้าผ่าตาF#mมาอยู่กันไหBม ด้วยกันสองEคน

อ๊อดแอEด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอดคอร์ดเพลง อ๊อดแอด เท่ง เถิดเทิง

เนื้อเพลง อ๊อดแอด เท่ง เถิดเทิง อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด ยามจะมองจ้องเธอครั้งใด พูดออกจาใจว่าเธอใช่เลย เจอนวลนางมาตั้งแต่เกิด โอช่างบรรเจิดคือเธอผู้เดียว อยากสัมผัสกับเธอกลมเกลียว นี่แหละมันเสียวหัวใจเหมือนกัน อยากให้เธอมาเดินข้างฉัน จะได้ผูกพันรักกันสองคน อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด เบอร์โทรนั้นเบอร์อะไร ให้พี่ได้ไหม พี่จะได้โทร ไม่มีแฟนแล้วฉันขอแจม ขอรูปอินสตาแกรมรูปเธอขึ้นโชว์ มีเฟซบุ๊ก วอทส์แอพพ์ แทงโก้ พี่ก็จะโทรเห็นหน้าทุกวัน มีเฟชไทม์ ส่งเมล์ให้ฉัน และแอบแชทกันส่วนตัวสองคน อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด จะห่วง จะรัก จะคอยดูแล จะคอยเทคแคร์ไม่ต้องบอกใคร ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ พกติดตัวไว้ก็ตัวฉันใช่เลย ขี้หูเธอมี พี่ก็จะแคะ แงะๆๆๆขี้ตาเธอแฉะ พี่ก็ไม่อยู่เฉย เช็ดๆๆๆแมลงสัตว์กัดต่อย พี่จะไม่ละเลย อ๊อดๆโอ้แม่คุณเอ๋ยเชื่อใจพี่เถอะ แมลงวันหรือแมลงหวี่ พี่จะไม่มี ให้มาเกาะ อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ แปล๊บๆใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บ ทำบุญตั้งแต่ใดหนอ ถึงได้ร่วมหอกับแม่ก๋วยจั๊บ ฟ้ามืด ฟ้าปิด ฟ้าหลัว น้องอย่ากลัว พี่จะไปรับ ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ ปั๊บๆพี่จะไปรับให้น้องรอแป๊บ อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด สุขใดโถใครจะเท่า เมื่อเรามีเรา มีฉัน มีเธอ ความจริงที่ฉันได้เจอ ฉันมีเพียงเธอ ไม่เคยมีใคร พูดโกหกขอให้ฟ้าผ่าตาย มาอยู่กันไหม ด้วยกันสองคน พูดโกหกขอให้ฟ้าผ่าตาย มาอยู่กันไหม ด้วยกันสองคน อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด อ๊อดแอด