เมื่อวาน

 โอ๊ต ปราโมทย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมื่อวาน โอ๊ต ปราโมทย์
เนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะทำนอง/เรียบเรียง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์ดนตรี: Kridsanapobg Mo Lee, Man PM Darnsubsri, Suwatchai Suttiratโปรดิวเซอร์: Suwatchai Suttiratสังกัดค่าย: WhiteMusic

Cmaj7 B7 | Em Dm G |
Cmaj7 D#dim B7 | Em7 |Am A7 | D |

 Gmaj7  ผู้คน ต่างบอกฉัน..G  ก็บอกว่ามันนานแล้ว Gmaj7  ที่เธอ ได้จากลาฉัG   ควรจะรับมัน รับควาCmaj7มเป็นจริงสักทีCm   เพราะมันผ่Bmาน.. มาเนิ่Emนนานจนป่าAmนนี้   กี่คนDที่เขาคอยเตือน

 Gmaj7  มันอาจจะดูนานแล้ว G  และใคร ๆ ก็บอกอย่างนั้Gmaj7   อยากปล่อยวางจากเธGอสักครั้ง   รอให้ภาพเธอ..ลบเลืCmaj7อนหายไปสักCmที   ฉันเฝ้าBmรอ..จนวันEmนี้ แต่วันAmเวลา..   รักษาDไม่เคยจะหาย

ไม่นานพอGmaj7ให้ลืมเสียที ไม่เคยรู้Bmสึกเลยว่านานจำทุกเสี้ยวAmนาทีและเหมือDนว่าเธอเพิ่งไปGmaj7เมื่อวาน D# D

ไม่เคยนาGmaj7นจนพอให้ลืมไม่เคยรู้Bmสึกเลยว่าจางEmหายความเจ็บAmในใจ..ยังคงDเหมือน ๆ เพิ่งเกิด..เมื่อวาน..

Cmaj7 B7 | Em Dm G |
Cmaj7 D#dim B7 | Em7 |Am A7 | D |

 Gmaj7  ก็ผ่านมา ขนาดนี้G.. น่าจะดีกว่าในวันนั้Gmaj7   แต่ยังเป็นอยู่ในGทุกครั้ง   ตอนที่หายใจ ฉันCmaj7ยังต้องทรมาCm   แม้จะBmนาน..ขนาดEmไหน แต่วันAmเวลา..   ช่วยเหลืDออะไรได้ไหม

* | ** |

ไม่นานพอGmaj7ให้ลืมเสียทีD/F# ไม่เคยรู้Fสึกเลยว่านาE7จำทุกเสี้ยวAmนาทีและเหมือDนว่าเธอเพิ่งไปGmaj7เมื่อวาน D# Dไม่เคยนาGmaj7นจนพอให้ลืมไม่เคยรู้Bmสึกเลยว่าจางEmหาย.. เจ็บAmในใจ..ยังคงDเหมือน ๆ เพิ่งเกิด..เมื่อวEm | A7าน..

ความเจ็บAmในใจ..ยังคงDเหมือน ๆ เพิ่งเกิด..เมื่อวาน..

Cmaj7 B7 | Em D# | Gmaj7 |คอร์ดเพลง เมื่อวาน โอ๊ต ปราโมทย์

เนื้อเพลง เมื่อวาน โอ๊ต ปราโมทย์ ผู้คน ต่างบอกฉัน ก็บอกว่ามันนานแล้ว ที่เธอ ได้จากลาฉัน ควรจะรับมัน รับความเป็นจริงสักที เพราะมันผ่าน มาเนิ่นนานจนป่านนี้ กี่คนที่เขาคอยเตือน มันอาจจะดูนานแล้ว และใครๆก็บอกอย่างนั้น อยากปล่อยวางจากเธอสักครั้ง รอให้ภาพเธอ ลบเลือนหายไปสักที ฉันเฝ้ารอ จนวันนี้ แต่วันเวลา รักษาไม่เคยจะหาย ไม่นานพอให้ลืมเสียที ไม่เคยรู้สึกเลยว่านาน จำทุกเสี้ยวนาที และเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวาน ไม่เคยนานจนพอให้ลืม ไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหาย ความเจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด เมื่อวาน ก็ผ่านมา ขนาดนี้ น่าจะดีกว่าในวันนั้น แต่ยังเป็นอยู่ในทุกครั้ง ตอนที่หายใจ ฉันยังต้องทรมาน แม้จะนาน ขนาดไหน แต่วันเวลา ช่วยเหลืออะไรได้ไหม ไม่นานพอให้ลืมเสียที ไม่เคยรู้สึกเลยว่านาน จำทุกเสี้ยวนาที และเหมือนว่าเธอเพิ่งไปเมื่อวาน ไม่เคยนานจนพอให้ลืม ไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหาย เจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด เมื่อวาน ความเจ็บในใจ ยังคงเหมือนๆเพิ่งเกิด เมื่อวาน