Dance With Me

 Blackbeans สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Dance With Me Blackbeans
เนื้อร้อง/ทำนอง: Blackbeansเรียบเรียง: Blackbeans

D | D |A | A |Bm | Bm |G | G |

เธอDกอด..ตัวเองมานานสักAเท่าไรจะขอBmได้ไหมให้ฉันเข้าไปในใจเธอ..สักGวันหนึ่ง

ฉันDยอม..ให้เธอระบายทุกA ๆ สิ่งที่ทิ้Bmงเธอในอดีต มองที่ฉันฉันขอGแค่เพียง

 D  แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ A  เราจะบอกรักกันในทุก ๆ คืน   ผ่านบทBmเพลง..   ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจGของเรา

 D  แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ A  เราจะบอกรักกันในทุก ๆ คืน   ผ่านหมู่Bmดาว..   ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจGของฉัน

JUST DANDCE WITH MEBABY, DANACE WITH MEI JUST WANNA DANBmCE WITH YOUOH BABY, WON'T YOU DANCGE WITH ME

เธDอบอก..ว่าเธอต้องการทุกA ๆ สิ่ง..ที่ไม่Bmเหมือนในวันวานที่เธอเคยผ่านGมา

โปรดมองDที่ฉัน..และลืมมันไปในทุก ๆA สิ่งที่ทิ้Bmงเธอในอดีต มองที่ฉันฉันขอGแค่เพียง..

* | ** | *** | *** |

D | D |A | A |Bm | Bm |G | G |

JUST DANDCE WITH MEคอร์ดเพลง Dance With Me Blackbeans

เนื้อเพลง Dance With Me Blackbeans เธอกอด ตัวเองมานานสักเท่าไร จะขอได้ไหมให้ฉันเข้าไป ในใจเธอ สักวันหนึ่ง ฉันยอม ให้เธอระบายทุกๆสิ่ง ที่ทิ้งเธอในอดีต มองที่ฉัน ฉันขอแค่เพียง แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ เราจะบอกรักกันในทุกๆคืน ผ่านบทเพลง ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจของเรา แค่เต้นรำกับฉันในยามราตรีก็พอ เราจะบอกรักกันในทุกๆคืน ผ่านหมู่ดาว ที่ร้อยเรียงออกมาจากใจของฉัน JUST DANCE WITH ME BABY, DANCE WITH ME I JUST WANNA DANCE WITH YOU OH BABY, WON'T YOU DANCE WITH ME เธอบอก ว่าเธอต้องการทุกๆสิ่ง ที่ไม่เหมือนในวันวาน ที่เธอเคยผ่านมา โปรดมองที่ฉัน และลืมมันไปในทุกๆสิ่ง ที่ทิ้งเธอในอดีต มองที่ฉัน ฉันขอแค่เพียง JUST DANCE WITH ME