ความเชื่อ

 คาราบาว Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความเชื่อ Bodyslam บอดี้สแลม ft.แอ๊ด คาราบาว
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#m | B |A | A B |

 C#m  มันเกือบจะล้ม   มันเหนื่อย มันล้Bา เหมือนแทบขาดใจ A  เดินมาจนท้อ ไม่เจอจุดหมBายปลายทางที่ฝัน C#m  จะกลับได้ไหม ถ้าเดินต่อไปBยากเย็นขนาดAนั้น   ยังถามBใจ

ตลอดชีวิC#mต ฉันเชื่อในสิ่งที่Bคิดหรือมันจะเป็นอะไรAที่ผิดและฉันBเองที่หลงทาง

 A  ชีวิตมันต้องเดินBตามหาความฝัC#m   หกล้Eมคลุกคลานเท่าไหร่A   มันจะไปจบที่ตรงไหB   เมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไC#mป..ไม่ถึEง..

C#m | B |A | A B |

 C#m  เดินต่อช้า ๆ ไม่อยากปล่อยฝัBนให้มันหลุดมือ A  ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คืBอความเชื่อเท่านั้น C#m  ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลืBอ ก็ยังต้องฝัAน..   ต้องก้าวBไป..

ตลอดชีวิC#mต ฉันเชื่อในสิ่งที่Bคิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกAหรือผิด จะขอทำBสุดหัวใจ

 A  ชีวิตมันต้องเดินBตามหาความฝัC#m   หกล้Eมคลุกคลานเท่าไหร่A   มันจะไปจบที่ตรงไหB   เแต่จะยังไงก็ต้องไC#mป..ให้ถึEง..

 A  ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้B   แต่มันก็ดีที่อย่างน้อC#mยได้จดจำ   ว่าครั้Eงหนึ่งเคยก้าวไป A  แค่คนที่เชื่อในความฝัB   จะเหน็ด จะเหนื่อย ก็ยังต้องเดิC#mน..ต่อไปE..

A | B |C#m | E |
A | B |C#m | E |

ฉันC#mท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวังแม้Bพลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้Aฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังBไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ

แม้C#mท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวังแม้Bพลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้Aฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังBไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ

* | ** |

ฉันAท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวังแม้Bพลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้C#mฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังEไม่ตายฉันยังคงหายใจ

แม้Aท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวังแม้Bพลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้C#mฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังEไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ

A | B | C#m | C#m | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ความเชื่อ Bodyslam บอดี้สแลม ft.แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง ความเชื่อ Bodyslam บอดี้สแลม ft.แอ๊ด คาราบาว มันเกือบจะล้ม มันเหนื่อย มันล้า เหมือนแทบขาดใจ เดินมาจนท้อ ไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝัน จะกลับได้ไหม ถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยังถามใจ ตลอดชีวิต ฉันเชื่อในสิ่งที่คิด หรือมันจะเป็นอะไรที่ผิด และฉันเองที่หลงทาง ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่ มันจะไปจบที่ตรงไหน เมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไป ไม่ถึง เดินต่อช้าๆไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือ ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้น ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลือ ก็ยังต้องฝัน ต้องก้าวไป ตลอดชีวิต ฉันเชื่อในสิ่งที่คิด แม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิด จะขอทำสุดหัวใจ ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่ มันจะไปจบที่ตรงไหน เแต่จะยังไงก็ต้องไป ให้ถึง ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำ ว่าครั้งหนึ่งเคยก้าวไป แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ด จะเหนื่อย ก็ยังต้องเดิน ต่อไป ฉันท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวัง แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย ฉันยังไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ แม้ท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวัง แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย ฉันยังไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ ฉันท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวัง แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ แม้ท้อแท้สักกี่ที ยังมีหวัง แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย ฉันยังไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ