ช่างมันเถอะเหงา

 คาราบาว Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช่างมันเถอะเหงา Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ยืนยง โอภากุล, อาทิวราห์ คงมาลัยทำนอง: ยืนยง โอภากุลสังกัดค่าย: genie records

Asus2 | E/G# |Dsus2 | Dsus2 |

 A  ขอแค่คำ E/G#ๆ เดียวจากปาD F#m  ว่าเธออยากจากE/G#หรือเธออยากอDยู่ A  หัวใจฉัE/G#นไม่อาจหยั่งรู้D F#m  ได้แค่ดูE/Bว่าเธอเปลี่ยนDไป

 A  ดีใช่ไหE/G#มหากเราได้ทำD F#m  ทำในสิ่E/Bงที่ตนพอใจD A  ดีกว่ารอE/G#นแรมกันจนไกD F#m  แต่ผลสุดท้าEยได้แค่มือDเปล่า

ช่างมันเถอDะ ถ้ามันจะเหAงามันดีต่อเรAาทั้งคู่มิใช่หรืEอ..

 A  ให้ถือว่าเคE/G#ยมีใจตรงกัD F#m  แต่คืนวันEผันไปจนเปลี่Dยน A  เราทั้งคู่E/G#ต่างรับบทเรีDยน F#m  รักที่เสี้EยนหนามตำตรงDใจ

 A  ต่อจากนี้ไปE/B ทางใคร ทางมัD F#m  ถึงฉันยัEงไม่มีที่ไD A  ดีกว่ายอมE/G#เจ็บจำช้ำDใน F#m  และผลสุดท้าEยได้แค่มือDเปล่า

* |

A E/G# | D |F#m E | D |
A E/G# | D |F#m E | D |

 A  โลกเกิดมEาจากแสงตะวัD F#m  พร้อมพระจันEทร์เป็นเพื่อนราDตรี A  เหมือนดั่งเตือEนให้ใจเราDนี้ F#m  เกิดชาตินี้Eไม่ควรเดียวDดาย

 A  มันคงไม่ตายEหรอกอยู่คนเดีDยว F#m  แค่อาจเปลี่ยวเหงEาในคืนเดือนหงDาย A  คงดีกว่ายอEมเจ็บจำช้ำใD F#m  ช่างประไรEหัวใจเปลี่ยวDเหงา

ช่างมันเถอDะ ถ้ามันจะเหงAมันดีต่อเรAา..ทั้งคู่..มิใช่Eหรือ..มิใช่หรือ.. มิใช่หรือ...ช่างมันเถอะเหงา...

A | E/G# |D | D |
F#m | E/B |D | D |

ความAรักมีE/G#หลายหลาDกที่เจออย่างน้F#mอย..ได้เรียE/Bนรู้กัDน..มีAพบ มีE/G#พลั้งเจ็บDที่เดิมเรียนรู้F#m..เพื่อในE/Bวันนั้Dน..

A E/G# | D | F#m E | D | ( x2 )คอร์ดเพลง ช่างมันเถอะเหงา Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง ช่างมันเถอะเหงา Bodyslam บอดี้สแลม ขอแค่คำๆเดียวจากปาก ว่าเธออยากจากหรือเธออยากอยู่ หัวใจฉันไม่อาจหยั่งรู้ ได้แค่ดูว่าเธอเปลี่ยนไป ดีใช่ไหมหากเราได้ทำ ทำในสิ่งที่ตนพอใจ ดีกว่ารอนแรมกันจนไกล แต่ผลสุดท้ายได้แค่มือเปล่า ช่างมันเถอะ ถ้ามันจะเหงา มันดีต่อเราทั้งคู่มิใช่หรือ ให้ถือว่าเคยมีใจตรงกัน แต่คืนวันผันไปจนเปลี่ยน เราทั้งคู่ต่างรับบทเรียน รักที่เสี้ยนหนามตำตรงใจ ต่อจากนี้ไป ทางใคร ทางมัน ถึงฉันยังไม่มีที่ไป ดีกว่ายอมเจ็บจำช้ำใน และผลสุดท้ายได้แค่มือเปล่า โลกเกิดมาจากแสงตะวัน พร้อมพระจันทร์เป็นเพื่อนราตรี เหมือนดั่งเตือนให้ใจเรานี้ เกิดชาตินี้ไม่ควรเดียวดาย มันคงไม่ตายหรอกอยู่คนเดียว แค่อาจเปลี่ยวเหงาในคืนเดือนหงาย คงดีกว่ายอมเจ็บจำช้ำใน ช่างประไรหัวใจเปลี่ยวเหงา ช่างมันเถอะ ถ้ามันจะเหงา มันดีต่อเรา ทั้งคู่ มิใช่หรือ มิใช่หรือ มิใช่หรือ ช่างมันเถอะเหงา ความรักมีหลายหลากที่เจอ อย่างน้อย ได้เรียนรู้กัน มีพบ มีพลั้งเจ็บที่เดิม เรียนรู้ เพื่อในวันนั้น