ชีวิตเป็นของเรา

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตเป็นของเรา Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, โป โปษยะนุกูลทำนอง: พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: BODYSLAM, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

 Bm9  คนเราจะมีพรุ่งนี้Dได้อีGกกี่วัBm9   เวลามีเหลืDอกันเท่าGไหร่ Bm9  คนเราจะมีลมหายDใจอีGกกี่ครั้Bm9ง ใครจะรู้D G..

 Bm9  คนเรายังมีสมอDงที่แตGกต่างกัBm9   ยังมีความฝัDนได้มากGมาย Bm9  คนเราจะมีชีวิตDแล้วไม่Gได้ใช้Bm9 คงน่าเสียDดาย.G.

 Bm  ต้องขออภัยจริง ๆ ที่ฉันไม่ได้ไปด้Gวย   กับเส้นทางของF#mใคร ที่เขาคิดว่าดี Bm  วันนี้ไม่ได้เดินตาม แต่ฉันก็เต็มGที่   กับเส้นทางของF#mฉัน วันนี้

 D  ชีวิตจะเป็นแบบA/C#ไหน คงต้องเลือกBmเอา   ก็ตัวGของเรา ก็ใจของใครของมัน D  ชีวิตที่เป็นแบบA/C#นี้ คงไม่ว่าBmกัน   ก็ชีวิตGมันเป็นของเรา

D | D |

 Bm9  คนเราจะมีพรุ่งนี้Dได้อีGกกี่วัBm9   เวลามีเหลืDอกันเท่าGไหร่ Bm9  คนเราจะมีลมหาDยใจอีGกกี่ครั้Bm9ง ยังไม่รู้Dเลย.G.

 Bm  ให้คิดที่ทำตามใคร ก็รู้ว่าคงดีแน่G   แต่เกิดมาทั้F#mงที ต้องทำที่ใจอยาก Bm  ชีวิตที่เป็นตัวเอง ก็รู้ว่ามันGแย่   แต่มันต้องขอF#mลองสักครั้ง

* |

Bm | Bm |Bm | Bm |

* |

D A/C# |

   มันต้องเลือกBmเอา   ก็ตัวGของเรา ก็ใจของใครของมัน D  ชีวิตที่เป็นแบบA/C#นี้ คงไม่ว่าBmกัน   กับชีวิGตที่อยากมี ชีวิตที่อยากเป็น   ชีวิตมันเป็นของเรา

Bm | Bm |Bm | Bm |คอร์ดเพลง ชีวิตเป็นของเรา Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเรา Bodyslam บอดี้สแลม คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน เวลามีเหลือกันเท่าไหร่ คนเราจะมีลมหายใจอีกกี่ครั้ง ใครจะรู้ คนเรายังมีสมองที่แตกต่างกัน ยังมีความฝันได้มากมาย คนเราจะมีชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ คงน่าเสียดาย ต้องขออภัยจริงๆที่ฉันไม่ได้ไปด้วย กับเส้นทางของใคร ที่เขาคิดว่าดี วันนี้ไม่ได้เดินตาม แต่ฉันก็เต็มที่ กับเส้นทางของฉัน วันนี้ ชีวิตจะเป็นแบบไหน คงต้องเลือกเอา ก็ตัวของเรา ก็ใจของใครของมัน ชีวิตที่เป็นแบบนี้ คงไม่ว่ากัน ก็ชีวิตมันเป็นของเรา คนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วัน เวลามีเหลือกันเท่าไหร่ คนเราจะมีลมหายใจอีกกี่ครั้ง ยังไม่รู้เลย ให้คิดที่ทำตามใคร ก็รู้ว่าคงดีแน่ แต่เกิดมาทั้งที ต้องทำที่ใจอยาก ชีวิตที่เป็นตัวเอง ก็รู้ว่ามันแย่ แต่มันต้องขอลองสักครั้ง มันต้องเลือกเอา ก็ตัวของเรา ก็ใจของใครของมัน ชีวิตที่เป็นแบบนี้ คงไม่ว่ากัน กับชีวิตที่อยากมี ชีวิตที่อยากเป็น ชีวิตมันเป็นของเรา