ให้รักคุ้มครอง

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ให้รักคุ้มครอง Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: โป โปษยะนุกุลทำนอง: อภิชาติ พรมรักษา, อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: BODYSLAM, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

Bm | G |Em | A |
Bm | G |Em | A |

Bm | G |Em | A |
Bm | G |Em | A |

อุตส่าBmห์เดินทางที่อันGตราย..กันมาEmจนไกลก็มาAกันได้ครึ่งทางอย่าบอBmกว่าเธอ จะปล่อGย จะวาง จะจากEmกันไปทำไAมจึงเดินกลับหลัBmง..

จากสิ่งที่ฝันGกันมา ที่ทุ่มEmเทมาทำไมเAธอจะไปจากฝันBm..จะเหนื่อย จะล้Gาเพียงใด เหน็บหนาEmวใจเท่าไร(อย่าลืมAเรามีกันและกัน/แต่คนเราย่อมมีความหวัง)

มั่นใจในฉัGนสิ เชื่อในฉัAนสิจะบุกน้ำBmหรือลุยไฟ ฉันยDอมไปมั่นใจในรัGกเรา เชื่อในรักAเราเส้นทางนี้Bmยังยาวไกล แม้DมันอันตราG(จะมีฉันAคุ้มครองเธอ/ให้ความรักคุ้มครองเราไว้)

กับสิ่Bmงที่รอ มันยังGเลือนลางอย่าหวั่Emนไปเลย หากมองAไปแล้วไม่เจอจะอยู่Bm จะตาย จะเดินGเคียงเธอจะกลัวEmทำไม ในเAมื่อเธอยังมีฉันBm..

* | ** |

ฝัBmน..จะมีความหมายGอะไร หากไม่Emมีเธอทุกอย่างAมันก็หมดความหมาย

** |

Bm | D |

 G  เธออย่ากลัว เดินต่อไปA เธออย่าเพิ่งท้อใBm   เธออย่ายอมจะอย่างไรD   ให้เธอนั้นเชื่อในรักGเรา A   เชื่อในสองGเรา  A

แม้จะเมื่อGไหร่ ขอให้มั่F#mนใจให้เธอเชื่Emอใจ ให้รักAคุ้มครองเราไป

Bm | G | Em | A | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง ให้รักคุ้มครอง Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง ให้รักคุ้มครอง Bodyslam บอดี้สแลม อุตส่าห์เดินทางที่อันตราย กันมาจนไกล ก็มากันได้ครึ่งทาง อย่าบอกว่าเธอ จะปล่อย จะวาง จะจากกันไป ทำไมจึงเดินกลับหลัง จากสิ่งที่ฝันกันมา ที่ทุ่มเทมา ทำไมเธอจะไปจากฝัน จะเหนื่อย จะล้าเพียงใด เหน็บหนาวใจเท่าไร (อย่าลืมเรามีกันและกัน/แต่คนเราย่อมมีความหวัง) มั่นใจในฉันสิ เชื่อในฉันสิ จะบุกน้ำหรือลุยไฟ ฉันยอมไป มั่นใจในรักเรา เชื่อในรักเรา เส้นทางนี้ยังยาวไกล แม้มันอันตราย (จะมีฉันคุ้มครองเธอ/ให้ความรักคุ้มครองเราไว้) กับสิ่งที่รอ มันยังเลือนลาง อย่าหวั่นไปเลย หากมองไปแล้วไม่เจอ จะอยู่ จะตาย จะเดินเคียงเธอ จะกลัวทำไม ในเมื่อเธอยังมีฉัน ฝัน จะมีความหมายอะไร หากไม่มีเธอ ทุกอย่างมันก็หมดความหมาย เธออย่ากลัว เดินต่อไป เธออย่าเพิ่งท้อใจ เธออย่ายอมจะอย่างไร ให้เธอนั้นเชื่อในรักเรา เชื่อในสองเรา แม้จะเมื่อไหร่ ขอให้มั่นใจ ให้เธอเชื่อใจ ให้รักคุ้มครองเราไป