ขอบฟ้า

 Bodyslam สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอบฟ้า Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, หลังฝนทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

ได้แต่เหลียวมอDmงไปสุดฟ้าไกA#มันช่างน่Amาเสียดาย.ที่เราไปA#ไม่ถึCงขอบฟ้า

Dm | A# |Am | A# C |

จบเสียทีDm ที่เธอต้องทนทรมาA#เดินบนทางที่เราสองคน หวังAmกัน ไปยังฝัA#นสุดฟ้CปิดฉากเสียทีDm เมื่อเจอคนที่ดีA#จงโชคดีกับเส้นทางที่ยังเหลือข้างหน้AmเธอไปกับเขA#า คงดีCกว่า

ยอมA#เข้าใจ ยอมเข้าใจถ้าไปCด้วยกันก็มีแต่เหนื่อยล้าฉันA#เข้าใจ ฉันเข้าใจ ที่เธอCร่ำลา

ขอบฟ้Fา.. ต้องกลายเป็นเขาที่พาDmไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาA#ไว้ จบแล้Cวไม่เหลือสักอย่าFฉันทำได้เพียงแค่เท่าDmนี้มาส่งเธอได้แค่ครึ่งA#ทางก็คงCต้องยอมรับมัDm | A#ยอCมรับมัDm | A# C

จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็Dmจะทนเมื่อเธอจะไปฉันห้าA#มไม่ได้ต้องปล่อยเธอไปทั้งน้ำตDmา แม้แทบขาดใA# Cจ..

จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็Dmจะยอมให้เธอมีวันที่ดีA#ข้างหน้าให้เธอเดินไปพบความDmสุข ที่ตรงขอบA# Cฟ้า..ฉันยอA#ม.. ยอCม..

* |

ขอบฟ้Fา.. ต้องกลายเป็นเขาที่พาDmไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาA#ไว้ จบแล้Cวไม่เหลือสักอย่าFฉันทำได้เพียงแค่เท่าDmนี้มาส่งเธอได้แค่ครึ่งA#ทาง พรุ่งนี้Cไม่มีแล้ว

เธFอ ต้องกลายเป็นเขาที่พาDmไปทุกสิ่งที่ฝันกันเอาA#ไว้ จบแล้Cวไม่เหลือสักอย่Fางฉันทำได้เพียงแค่เท่าDmนี้มาส่งเธอได้แค่ครึ่งA#ทาง ก็คCงต้องยอมรับมัA# Cน..

จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็Dmจะทน.. A#ให้เธอเดินไปที่ตรDmงขอบฟ้า.A# C.ให้เธDmอไปดี.. A#   โชคดีDmเถิดหนา.. A#จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็Dmจะทน..คอร์ดเพลง ขอบฟ้า Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง ขอบฟ้า Bodyslam บอดี้สแลม ได้แต่เหลียวมองไปสุดฟ้าไกล มันช่างน่าเสียดาย ที่เราไปไม่ถึงขอบฟ้า จบเสียที ที่เธอต้องทนทรมาน เดินบนทางที่เราสองคน หวังกัน ไปยังฝันสุดฟ้า ปิดฉากเสียที เมื่อเจอคนที่ดี จงโชคดีกับเส้นทางที่ยังเหลือข้างหน้า เธอไปกับเขา คงดีกว่า ยอมเข้าใจ ยอมเข้าใจ ถ้าไปด้วยกันก็มีแต่เหนื่อยล้า ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ที่เธอร่ำลา ขอบฟ้า ต้องกลายเป็นเขาที่พาไป ทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้ จบแล้วไม่เหลือสักอย่าง ฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้ มาส่งเธอได้แค่ครึ่งทาง ก็คงต้องยอมรับมัน ยอมรับมัน จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็จะทน เมื่อเธอจะไปฉันห้ามไม่ได้ ต้องปล่อยเธอไปทั้งน้ำตา แม้แทบขาดใจ จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็จะยอม ให้เธอมีวันที่ดีข้างหน้า ให้เธอเดินไปพบความสุข ที่ตรงขอบฟ้า ฉันยอม ยอม ขอบฟ้า ต้องกลายเป็นเขาที่พาไป ทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้ จบแล้วไม่เหลือสักอย่าง ฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้ มาส่งเธอได้แค่ครึ่งทาง พรุ่งนี้ไม่มีแล้ว เธอ ต้องกลายเป็นเขาที่พาไป ทุกสิ่งที่ฝันกันเอาไว้ จบแล้วไม่เหลือสักอย่าง ฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้ มาส่งเธอได้แค่ครึ่งทาง ก็คงต้องยอมรับมัน จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็จะทน ให้เธอเดินไปที่ตรงขอบฟ้า ให้เธอไปดี โชคดีเถิดหนา จะเจ็บเท่าไหร่ฉันก็จะทน