ปลิดปลิว

 Bodyslam Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปลิดปลิว Bodyslam บอดี้สแลม feat.เมธี Labanoon ลาบานูน
เนื้อร้อง: โอม เปล่งขำทำนอง: สุรชัย พรพิมานแมนเรียบเรียง: bodyslam, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

G | Fmaj7 |Em | C |

 G  จนวันนี้ยังเจ็บปวด     Fmaj7    ยังต้องเสียนํ้าตา Em  ยังดูเหมือนคําภาวนCาไม่มีค่าอันใด G  วันพรุ่งนี้ยังเลือนลาง     Fmaj7    เกินจะหวังอะไร Em  แต่หัวใจยังพยายาCมเชื่อในความหวัง

 Em  ปลิดปลิวดังใบAไม้ร่วง   ร้องCครํ่าครวญถึงความรัก หัวใจCmแหลกสลาย Em  วันเวลาถูกAพลัดพราก   ภาพCสวยงามที่เคยฝัน เหลืCmอเพียงความเสียใจ

 G  อีกกี่หยดนํ้าตD/F#าที่ยังต้องไหAmลริน   ทุCกนาทีมันยังDโหดร้าEm   อีกกี่คืนและวันAที่มันยังต้องเสียไAm   เพื่อรักCษาใจที่มัDนร้าวราน

G | Fmaj7 |Em | C |

 G  เมื่อคําว่ารักเคยดีพอ..   Fmaj7    และหล่อเลี้ยงใจคน Em  เหตุและผลที่ทําให้โลCกนี้ยังมีความหมาย G  คําว่ารักยังพอมี      Fmaj7   ยังคงเหลือในใจ Em  คงไม่นานที่วันร้าย ๆC มันจะผ่านพ้น

 Em  ปลิดปลิวดังใบไม้Aร่วง   ร้องCครํ่าครวญถึงความรัก หัวใCmจแหลกสลาย Em  เพียงแต่ยังมีลมหายAใจ   ฟ้Cาอย่างไรต้องสดใส เริ่Cmมวันใหม่อีกครั้ง

 G  อีกกี่หยดนํ้าตD/F#าที่ยังต้องไหลAmริน   ขCอให้มันเป็นหยDดสุดท้าEm   อีกกี่คืนและวัAนที่มันยังต้องเสียไAm   อยากขอCให้มันจบลDงเสียที

C | G |C | Em |
C | G |C | Em |

* |

 G  วันที่สวยงาD/F#มเดินทางมาสู่หัวใAm   ความรักCได้ย้อDนคืนมEm   อาจจะเนิ่นนานAยาวไกลจนสุดสายตAm   ยังหวัCงว่าคงจะมีDซักวัC | Gน..

 C  ยังหวัEmงว่าคงจะมีซักวัน

C | G |C D | C |คอร์ดเพลง ปลิดปลิว ตูน บอดี้สแลม feat.เมธี ลาบานูน

เนื้อเพลง ปลิดปลิว Bodyslam feat.เมธี Labanoon จนวันนี้ยังเจ็บปวด ยังต้องเสียนํ้าตา ยังดูเหมือนคําภาวนาไม่มีค่าอันใด วันพรุ่งนี้ยังเลือนลาง เกินจะหวังอะไร แต่หัวใจยังพยายามเชื่อในความหวัง ปลิดปลิวดังใบไม้ร่วง ร้องครํ่าครวญถึงความรัก หัวใจแหลกสลาย วันเวลาถูกพลัดพราก ภาพสวยงามที่เคยฝัน เหลือเพียงความเสียใจ อีกกี่หยดนํ้าตาที่ยังต้องไหลริน ทุกนาทีมันยังโหดร้าย อีกกี่คืนและวันที่มันยังต้องเสียไป เพื่อรักษาใจที่มันร้าวราน เมื่อคําว่ารักเคยดีพอ และหล่อเลี้ยงใจคน เหตุและผลที่ทําให้โลกนี้ยังมีความหมาย คําว่ารักยังพอมี ยังคงเหลือในใจ คงไม่นานที่วันร้ายๆมันจะผ่านพ้น ปลิดปลิวดังใบไม้ร่วง ร้องครํ่าครวญถึงความรัก หัวใจแหลกสลาย เพียงแต่ยังมีลมหายใจ ฟ้าอย่างไรต้องสดใส เริ่มวันใหม่อีกครั้ง อีกกี่หยดนํ้าตาที่ยังต้องไหลริน ขอให้มันเป็นหยดสุดท้าย อีกกี่คืนและวันที่มันยังต้องเสียไป อยากขอให้มันจบลงเสียที วันที่สวยงามเดินทางมาสู่หัวใจ ความรักได้ย้อนคืนมา อาจจะเนิ่นนานยาวไกลจนสุดสายตา ยังหวังว่าคงจะมีซักวัน ยังหวังว่าคงจะมีซักวัน