สติ๊กเกอร์ (Sticker)

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สติ๊กเกอร์ Bodyslam บอดี้สแลม
สังกัดค่าย: genie records

Dm7 | Gm |Dm7 | Gm |
Dm7 | Gm |Dm7 | Gm |

ใครDm7ต่อใครก็เตืAmอนประจำGmขับรถสีดำAm มันไม่น่าดูA#sus2ดวงDm7ชะตาจะไม่Amค่อยดีGmถ้าให้เข้าAmที ต้องสีชมพูA#sus2

ก็รู้Dm7 แต่ให้เปลี่ยนทั้งคัAmน คงยังไม่ไหCmเศรษฐกิจไม่ดีGm เงินต้องเก็บDm7ไว้ทำได้เพียงแค่เอาAmสติ๊กเกอร์แปะท้ายA#sus2รถไป

ให้มันเป็นสีDm7ชมพู..Am A#แค่ให้หัวใจของเราDm7ได้รู้..Am A#ว่ารถคันนี้เป็นสีDm7ชมพู..Am A#ไปไหนก็ไปกัGmน ทุกคืน ทุกวัAmน ขับแล้วโล่งใจ Gm  เมื่อความสุขมาพAmบ ชีวิตก็สู้ต่อกันไป

Dm7 Am | A# |
Dm7 Am | A# |

(ก็มันเป็นสีชมพูแล้วไงอ่ะ)

ไอ้เรื่อDm7งไม่ดีไม่งาAmมมากมาGmจนโลกวุ่นวาAmย กลายเป็นสีดำA#sus2ถ้าหาDmกคนเรายังรัAmกกันดีGmโลกใบที่มีAm..คงไม่บอบช้ำA#sus2

ก็รู้Dm7 แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลAmก คงทำไม่ไหCmเป็นคนธรรมดGmาให้ทำอย่างไรDm7หรือว่าคงต้องเอAmาสติ๊กเกอร์แปะโลA#sus2กนี้ไว้

ให้มันเป็นสีDm7ชมพู..Am A#แค่ให้หัวใจของเราDm7ได้รู้..Am A#ว่าโลกใบนี้เป็นสีDm7ชมพู..Am A#รอยยิ้มมีให้กัGmน ทุกคืน ทุกวัAmน ต่างก็ชื่นใจ Gm  เมื่อรักกัน มาพAmบ โลกนี้จะน่าอยู่เพียงใด

A# | A# |C | C |
A# | A# |C | A/C# |

กับโลDm7กที่ยังร้อน มันยังร้อนยังคงร้อน ยังมีความรักให้รัGmกเป็นดั่งสายลAmมช่วยดับร้อDm7กับฟ้Dm7าที่ยังร้อง มันยังร้องยังคงร้อง น้ำตานองฟ้าร้Gmองไปเถิดถ้าใAmจหายเหนื่อยล้Dm7

กับรัDm7กที่เคยร้าว ใจยังร้าวความปวดร้าว ใจยังเหน็บหนาวให้รักGmเป็นดั่งเชื้อไAmฟให้ชีวิDm7กับโลDm7กในวันนี้ จากเดิมนี้ใจดวงนี้ ยังมีความหวัง แม้Gmจะหนักเท่าไAmแม้Gmจะเหนื่อยแค่ไหAmน เพียงใGmจ.. ยัAmงมีรักA#..

ให้มันเป็นสีDm7ชมพู..Am A#แค่ให้หัวใจของเราDm7ได้รู้..Am A#ว่าโลกใบนี้เป็นสีDm7ชมพู..Am A#รอยยิ้มมีให้กัGmน ทุกคืน ทุกวัAmน ต่างก็ชื่นใจ Gm  เมื่อทุกอย่างสดใAm

อะไร ๆ ก็สีDm7ชมพู.. Am A#ที่ไหนเมื่อไรใคร ๆDm7 ก็รู้.Am A#.แค่ใจดวงนี้เป็นสีDm7ชมพู..Am A#รอยยิ้มมีให้กัGmน ทุกคืน ทุกวัAmน ต่างก็เข้าใจ Gm  อยู่ร่วมกันด้วยรัAmก โลกนี้จะงดงาDm7มเพียงใดคอร์ดเพลง สติ๊กเกอร์ Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง สติ๊กเกอร์ Bodyslam บอดี้สแลม ใครต่อใครก็เตือนประจำ ขับรถสีดำ มันไม่น่าดู ดวงชะตาจะไม่ค่อยดี ถ้าให้เข้าที ต้องสีชมพู ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งคัน คงยังไม่ไหว เศรษฐกิจไม่ดี เงินต้องเก็บไว้ ทำได้เพียงแค่เอาสติ๊กเกอร์แปะท้ายรถไป ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้ ว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู ไปไหนก็ไปกัน ทุกคืน ทุกวัน ขับแล้วโล่งใจ เมื่อความสุขมาพบ ชีวิตก็สู้ต่อกันไป (ก็มันเป็นสีชมพูแล้วไงอ่ะ) ไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามมากมาย จนโลกวุ่นวาย กลายเป็นสีดำ ถ้าหากคนเรายังรักกันดี โลกใบที่มี คงไม่บอบช้ำ ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลก คงทำไม่ไหว เป็นคนธรรมดาให้ทำอย่างไร หรือว่าคงต้องเอาสติ๊กเกอร์แปะโลกนี้ไว้ ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้ ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืน ทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ เมื่อรักกัน มาพบ โลกนี้จะน่าอยู่เพียงใด กับโลกที่ยังร้อน มันยังร้อน ยังคงร้อน ยังมีความรัก ให้รักเป็นดั่งสายลมช่วยดับร้อน กับฟ้าที่ยังร้อง มันยังร้อง ยังคงร้อง น้ำตานองฟ้า ร้องไปเถิดถ้าใจหายเหนื่อยล้า กับรักที่เคยร้าว ใจยังร้าว ความปวดร้าว ใจยังเหน็บหนาว ให้รักเป็นดั่งเชื้อไฟให้ชีวิต กับโลกในวันนี้ จากเดิมนี้ ใจดวงนี้ ยังมีความหวัง แม้จะหนักเท่าไร แม้จะเหนื่อยแค่ไหน เพียงใจ ยังมีรัก ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้ ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืน ทุกวัน ต่างก็ชื่นใจ เมื่อทุกอย่างสดใส อะไรๆก็สีชมพู ที่ไหนเมื่อไรใครๆก็รู้ แค่ใจดวงนี้เป็นสีชมพู รอยยิ้มมีให้กัน ทุกคืน ทุกวัน ต่างก็เข้าใจ อยู่ร่วมกันด้วยรัก โลกนี้จะงดงามเพียงใด