บอดี้สแลม

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Bodyslam บอดี้สแลม
สังกัดค่าย: Believe Music

 C  ถามใคร ใครก็บอกGให้ถอนตัว Am  ถามใคร ใครก็เตือFนให้เรานั้นถอยไป C  ฝันไกล ให้ระวังGจะเสียใจ Am  ช่างใคร จะเป็Fนยังไงก็เป็นกัน

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

 C  ถามใจ ใจก็บอGกว่าต้องลอง Am  เพราะคนเราต่างมอFงอะไรไม่เหมือนกัน C  หัวใจเราต่างหาGกที่สำคัญ Am  ช่างมัน ก็เป็Fนอะไร ให้เป็นGไป

แม้Fยับเยิน บาดเจ็บสักเท่าไรG ยังยืนยัน

 C  นี่แหละคือชีวิG/Bตที่ต้องการ Am  แค่ได้ทำสิ่งนั้Fนที่ใจฝัG C  ต่อให้เอาชีวิG/Bตเป็นเดิมพัน Am  เราจะสร้างความฝันFด้วยตัวGเราเอง

C | G |Am | F |

 C  หนทาง ทางที่ใจGเราเลือกเดิน Am  ถึงไกลเกินจะไปF ยังไงต้องวัGดกัน C  สักที มันก็ดีGเข้าซักวัน Am  มั่นใจ ก็เป็Fนอะไร ก็เป็นGไป

* |

 C  ว่านี่แหละคือชีวิG/Bตที่ต้องการ Am  แค่ได้ทำสิ่งนั้Fนที่ใจฝัG C  ต่อให้เอาชีวิG/Bตเป็นเดิมพัน Am  เราจะสร้างความฝัF Bน..     ด้วยตัวเอง

C | G |Am | F G |

แม้Fต้องเหนื่อย และแม้Gต้องเจ็บจะล้มFลงอีก ก็ยังจะสู้ไปG ยังเต็มใจ

 C  ก็นี่แหละคือชีวิตG/Bที่ต้องการ Am  แค่ได้ทำสิ่งนั้นFที่ใจฝัG C  ต่อให้เอาชีวิG/Bตเป็นเดิมพัน Am  เราจะสร้างความฝัFนให้กลาGยเป็นจริง

 C  ก็นี่แหละคือชีวิG/Bตที่ต้องการ Am  แค่ได้ทำสิ่งนั้นFที่ใจฝัG C  ต่อให้เอาชีวิG/Bตเป็นเดิมพัน Am  เราจะสร้างวันนั้F Gน..      ด้วยตัวเอง

 C  นี่แหละคือชีวิGต นี่แหละคือชีวิAm   นี่แหละคือชีวิF G   นี่แหละคือชีวิCต นี่แหละคือชีวิG   นี่แหละคือชีวิAm   เราจะสร้างความฝัFนด้วยตัGวเราเอCคอร์ดเพลง Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง Bodyslam บอดี้สแลม ถามใคร ใครก็บอกให้ถอนตัว ถามใคร ใครก็เตือนให้เรานั้นถอยไป ฝันไกล ให้ระวังจะเสียใจ ช่างใคร จะเป็นยังไงก็เป็นกัน ถามใจ ใจก็บอกว่าต้องลอง เพราะคนเราต่างมองอะไรไม่เหมือนกัน หัวใจเราต่างหากที่สำคัญ ช่างมัน ก็เป็นอะไร ให้เป็นไป แม้ยับเยิน บาดเจ็บสักเท่าไร ยังยืนยัน นี่แหละคือชีวิตที่ต้องการ แค่ได้ทำสิ่งนั้นที่ใจฝัน ต่อให้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เราจะสร้างความฝันด้วยตัวเราเอง หนทาง ทางที่ใจเราเลือกเดิน ถึงไกลเกินจะไป ยังไงต้องวัดกัน สักที มันก็ดีเข้าซักวัน มั่นใจ ก็เป็นอะไร ก็เป็นไป ว่านี่แหละคือชีวิตที่ต้องการ แค่ได้ทำสิ่งนั้นที่ใจฝัน ต่อให้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เราจะสร้างความฝัน ด้วยตัวเอง แม้ต้องเหนื่อย และแม้ต้องเจ็บ จะล้มลงอีก ก็ยังจะสู้ไป ยังเต็มใจ ก็นี่แหละคือชีวิตที่ต้องการ แค่ได้ทำสิ่งนั้นที่ใจฝัน ต่อให้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เราจะสร้างความฝันให้กลายเป็นจริง ก็นี่แหละคือชีวิตที่ต้องการ แค่ได้ทำสิ่งนั้นที่ใจฝัน ต่อให้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เราจะสร้างวันนั้น ด้วยตัวเอง นี่แหละคือชีวิต นี่แหละคือชีวิต นี่แหละคือชีวิต นี่แหละคือชีวิต นี่แหละคือชีวิต นี่แหละคือชีวิต เราจะสร้างความฝันด้วยตัวเราเอง