อภิสิทธิ์ชน (100x100)

 Cocktail สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อภิสิทธิ์ชน COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง: Cocktail, วิศรุต เตชะวรงค์ทำนอง: Cocktail, กร มหาดํารงค์กุล, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์สังกัดค่าย: genie records

C | D |Bm | Em |
C | D |G | D |

สิบโมงเช้Cาก้าวเท้าลงจากรDเพื่อจะเดิBmนไปให้ถึงธEmนาคารกดบัตรคิCวได้มาเบอร์สิบสาDฉันรออยู่ในแถBmว โอ้โอโอ่Em..

แต่แล้Cวก็มีเรื่องคาดไม่ถึDและมีใคBmรคนหนึ่งที่เพียงเขาเดิEmนผ่านจากข้างหลัCงแล้วแซงเบอร์สิบสาDของฉันขึ้นไปG

เลยมีคำถามC เขานั้นเป็นใครDใหญ่มาจากไหBmนใยเขาถึงถือEmสิทธิ์ฉันถูกหรือเขาCผิด ฉันแค่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองDเท่านั้น

อภิสิทธิ์ชCนเป็นคนไม่ตั้งแถDเขาไม่ต้องยืนให้ตรงแนBmว อะไร ๆ ต้องได้ก่อEmอภิสิทธิ์ชCนเป็นคนมีปัญหDเขาไม่ยึดถือกติกBmา เขามาทีหลังแต่ได้ก่อEm

ฉันอยากรู้Cเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคDเขาไปเล่าเรียนมาจากไหBmทำไมใจเขาถึงมืดบอEmอภิสิทธิ์ชCนเป็นคนมาจากไหDคุณสมบัติเป็นอย่างไBmร ใครรู้ก็วานให้เขาบอEm(อภิสิทธิ์ชน)

C | D |Bm | Em |
C | D |G | G |

และจากนี้Cเราจะอยู่กันอย่างไDหากใคร ๆBm ก็เอาแต่ใจของตัวเอEmแค่หนึ่งคCนเธออาจจะมองไม่เป็นไรDแต่สิบคBmนที่เอาแต่ใจไม่ไหEmวพอกันที

โถ่เอ๋Cยจะให้เดินหน้าประเทศไทDแค่เรื่องเล็Bmกยังทำกันได้แค่นี้EmรับผิดชอบตัวCเองแค่นั้นให้ได้Dก็ยังดีแต่วันนี้Bmให้เข้าคิวยังไม่ได้Emจริง ๆ

* | ** |

ฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อยฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อยฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อยฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อย(แล้วพี่มาแซงคิวผมทำไมอะ)

* | ** | * | ** |

ฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อย (อภิสิทธิ์ชน)ฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อย (อภิสิทธิ์ชน)ฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อย (อภิสิทธิ์ชน)ฉันทำผิCดเรื่องใดDโปรดเธอจงเห็นใBmจฉันสักEmหน่อยอภิสิทธิ์ชน..คอร์ดเพลง อภิสิทธิ์ชน (100x100) COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง อภิสิทธิ์ชน COCKTAIL (100x100 Season 3) สิบโมงเช้าก้าวเท้าลงจากรถ เพื่อจะเดินไปให้ถึงธนาคาร กดบัตรคิวได้มาเบอร์สิบสาม ฉันรออยู่ในแถว โอ้โอโอ่ แต่แล้วก็มีเรื่องคาดไม่ถึง และมีใครคนหนึ่งที่เพียงเขาเดินผ่าน จากข้างหลังแล้วแซงเบอร์สิบสาม ของฉันขึ้นไป เลยมีคำถาม เขานั้นเป็นใคร ใหญ่มาจากไหนใยเขาถึงถือสิทธิ์ ฉันถูกหรือเขาผิด ฉันแค่ปกป้องสิทธิ์ ของตัวเองเท่านั้น อภิสิทธิ์ชนเป็นคนไม่ตั้งแถว เขาไม่ต้องยืนให้ตรงแนว อะไรๆต้องได้ก่อน อภิสิทธิ์ชนเป็นคนมีปัญหา เขาไม่ยึดถือกติกา เขามาทีหลังแต่ได้ก่อน ฉันอยากรู้เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร เขาไปเล่าเรียนมาจากไหน ทำไมใจเขาถึงมืดบอด อภิสิทธิ์ชนเป็นคนมาจากไหน คุณสมบัติเป็นอย่างไร ใครรู้ก็วานให้เขาบอก (อภิสิทธิ์ชน) และจากนี้เราจะอยู่กันอย่างไร หากใครๆก็เอาแต่ใจของตัวเอง แค่หนึ่งคนเธออาจจะมองไม่เป็นไร แต่สิบคนที่เอาแต่ใจไม่ไหวพอกันที โถ่เอ๋ยจะให้เดินหน้าประเทศไทย แค่เรื่องเล็กยังทำกันได้แค่นี้ รับผิดชอบตัวเองแค่นั้นให้ได้ก็ยังดี แต่วันนี้ให้เข้าคิวยังไม่ได้จริงๆ ฉันทำผิดเรื่องใด โปรดเธอจงเห็นใจฉันสักหน่อย ฉันทำผิดเรื่องใด โปรดเธอจงเห็นใจฉันสักหน่อย ฉันทำผิดเรื่องใด โปรดเธอจงเห็นใจฉันสักหน่อย ฉันทำผิดเรื่องใด โปรดเธอจงเห็นใจฉันสักหน่อย (แล้วพี่มาแซงคิวผมทำไมอะ) ฉันทำผิดเรื่องใด โปรดเธอจงเห็นใจฉันสักหน่อย (อภิสิทธิ์ชน)