ดรึมคึย

 ตะมู่ยคริ ฮีทสึ่มดิ๊ว สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดรึมคึย ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ
สังกัดค่าย: SMAX PARTY

C Em | Am Em |
F Em | Dm G | G |

อยากให้นาCยมาดรึมคึยกับฉัEmที่ตรงนั้Amนมีกันแค่เราสองคEmมีแค่ฉันFกับนาย พ่อหนุ่Emมหน้ามน..ดึมDm ๆ ด้วยกัGน..สองCคน.. C7

แต่มันคDmง..เป็นได้แค่ฝัEmน..เพราะความจริงนั้Fน.. ฉันไม่ได้ดึ้มดึGมกับนาย

อยากจะไปC.. กึ้มEm กึมอยากไปนั่งดึ้มFดึ่ม กึ้มกึ่มGกับนายสอCmaj7 C7งคนเป็นไปไม่ได้Fหรอกนะที่จะหลอยเมีEmยไปหานาAmเมีDmยรู้ฉันคงตาEmย.. เมีDmยรู้คงชิบหาGคงไม่ได้ไป ดึ้ม ดึ่ม

Cmaj7 Em | F G |

Cmaj7 Em | Am Em |
F Em | Dm G |

F | Em Am |Dm Em | F G | G |

ฉันว่ามันคDmง..เป็นได้แค่ฝัEmน..เพราะความจริงนั้Fน..ฉันไม่ได้ดึ้มดึมGกับนาย.. โห้Gย..

ฉันจะไปC.. โอ.. กึ้มEm กึมจะหลอยเมียไป ดึ้ม ดึFม..กึ้ม กึGม กับนายสองCคน   C7จะให้เมียรู้Fไม่ได้..ว่าฉันหลอยเมีEmยไปหานาAmเมีDmยรู้ฉันคงตาEmย.. แต่Dmก็ไม่เป็นไรGเพราะฉันได้ไป กึ้ม กึ่ม

Cmaj7 Em | Dm G | G |

เราได้ไปF..โอ.. กึ้มEm กึ่ม..เราได้ไปนั่ง ดึ้ม ดึ่Dmม..กึ้มกึGม ดึ้มดึม กึ้มCกึม.. C7ขอบใจมากนFะ เพื่อนรักที่นายหลอยเมีEmยมาหากัAmชิDmวเพราะเราเพื่อนกัEmมีDmแค่นายและฉัGนที่จะไปนั่ง กึ้ม กึ่C

มีFแค่เราสองคGน..ที่ไปนั่ง ดึ้F Fm | Cมดึ่ม..โอ..เย..     Cmaj7คอร์ดเพลง ดรึมคึย ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ

เนื้อเพลง ดรึมคึย ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ อยากให้นายมาดรึมคึยกับฉัน ที่ตรงนั้นมีกันแค่เราสองคน มีแค่ฉันกับนาย พ่อหนุ่มหน้ามน ดึมๆด้วยกัน สองคน แต่มันคง เป็นได้แค่ฝัน เพราะความจริงนั้น ฉันไม่ได้ดึ้มดึมกับนาย อยากจะไป กึ้ม กึม อยากไปนั่งดึ้มดึ่ม กึ้มกึ่มกับนายสองคน เป็นไปไม่ได้หรอกนะ ที่จะหลอยเมียไปหานาย เมียรู้ฉันคงตาย เมียรู้คงชิบหาย คงไม่ได้ไป ดึ้ม ดึ่ม ฉันว่ามันคง เป็นได้แค่ฝัน เพราะความจริงนั้น ฉันไม่ได้ดึ้มดึมกับนาย โห้ย ฉันจะไป โอ กึ้ม กึม จะหลอยเมียไป ดึ้ม ดึม กึ้ม กึม กับนายสองคน จะให้เมียรู้ไม่ได้ ว่าฉันหลอยเมียไปหานาย เมียรู้ฉันคงตาย แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะฉันได้ไป กึ้ม กึ่ม เราได้ไป โอ กึ้ม กึ่ม เราได้ไปนั่ง ดึ้ม ดึ่ม กึ้มกึม ดึ้มดึม กึ้มกึม ขอบใจมากนะ เพื่อนรัก ที่นายหลอยเมียมาหากัน ชิวเพราะเราเพื่อนกัน มีแค่นายและฉันที่จะไปนั่ง กึ้ม กึ่ม มีแค่เราสองคน ที่ไปนั่ง ดึ้มดึ่ม โอ เย