ขายไตไปเปย์เธอ

 เอิร์ธ พิชิตพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขายไตไปเปย์เธอ เอิร์ธ พิชิตพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต๊ะ ราสระคูเรียบเรียง: จักรี อบมาดนตรี: ป๊อป นิติพงษ์, จักรี อบมา, Aon แฮปปี้สตูดิโอโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

 D#  ขอแค่ได้เจ้ามานอนซ้อน   แม่นอ้ายได้นอนโรงบาA#   ขอแค่ได้เธอเป็นแฟนฉัG#น.. A#  เจ้าสิเอาท่อใด๋สิขายไตไปไปD#ย์

D# | A# |D# | A# |
G# | A# |G# | A# |

เจ้านั่นงามปานหงD#ส์ อ้ายกะคงเป็นแค่อีกGmกะบ่ได้ขี่ช้างใหญ่เป็นพญG#ทรัพย์สินเงินตรา อ้ายนี้บ่หลA#าย..

กะบ่ได้ขี่บีเอ็มคันโก้D#เบิ๊ดเนื้อ เบิ๊ดโต อ้ายขี่แค่เวฟไGmกะแค่ผู้บ่าวไทบ้านส่ำอ้าG#ย ที่มักเจ้า..หลายเด้อคำแA#พง..

เจ้าผู้แก้มแดง ๆD#มาถืกใจแฮง อ้ายสะออนเจ้าหลGmายอยากได้เจ้ามาเป็นแฟนอ้าG#อยากสิเปย์เจ้าหลาย อ้ายคือทุกข์ยากแท้หนA#

มูลมังอ้ายกะบ่หลาD#คั่นอ้ายสิขาย กะเหลือโตนอีพ่Gmกะย่อนว่าฮักเจ้าคักกะด้G#อ อ้ายสิหามาให้พอ..ขอแค่เจ้าเป็นA#แฟน

ค่าดอFmงจักแสน อ้ายสิหGmามาให้อ้ายสิยอG#มขายไต เพื่อไปเปย์D#นางอ้ายมันลูFmกผู้ชาย บ่มักเว้าหลาGmยหยายห่างยากปานใด๋G#กะสิหาให้นาง..ขอแค่ได้เจ้าเป็นA#แฟน..

คั่นอ้ายได้เจ้าควงแขCmได้เจ้ามาเป็นแฟนอ้าGmแม่นสิทุกข์ยากฮ้าG#ยส่ำใด๋กะตามซ่างD#ขอแค่ได้เจ้ามานอนซ้อCmแม่นอ้ายได้นอนโรงบาGmขอแค่ได้เธอเป็นแฟนฉัG# | A#น..(เจ้าสิเอาท่อใด๋ สิขายไตไปเปD#ย์)

D# | A# |D# | A# |

G# | Gm |G# | A# |
Cm | Gm |G# | A# |

* |

ขอแค่G#ได้เจ้าเป็นแฟนค่าดองจักแสนอ้ายกะสิให้ขอแค่Gmได้เจ้ามากอดได้เจ้ามานอนเคียงข้างกายแม่นไตG#อ้ายสิเหลือข้างเดียวอ้ายนี้กะบ่เคยเสียดายกะย่อนว่าฮัA#ก มันฮัก อ้ายนี้ฮักเจ้าหลาย

อ้ายฮู้D#โตดี ตอนนี้ทรัพย์สินอ้ายบ่หลายยอนฮักA#เจ้าเด้อคำแพงอ้ายจั่งสิยอมเอาไตไปขายมาเปย์G#โตเจ้าผู้เดียวเด้อหล่าคนงามแฟนของอ้ายกะย่อนว่าฮักA#เจ้าหลายอ้ายสิขายไตไปเปย์เด้อ..

** | ** |

D# | A# |D# | A# |
G# | A# |G# | A# |D# |คอร์ดเพลง ขายไตไปเปย์เธอ เอิร์ธ พิชิตพงษ์

เนื้อเพลง ขายไตไปเปย์เธอ เอิร์ธ พิชิตพงษ์ ขอแค่ได้เจ้ามานอนซ้อน แม่นอ้ายได้นอนโรงบาล ขอแค่ได้เธอเป็นแฟนฉัน เจ้าสิเอาท่อใด๋สิขายไตไปไปย์ เจ้านั่นงามปานหงส์ อ้ายกะคงเป็นแค่อีกา กะบ่ได้ขี่ช้างใหญ่เป็นพญา ทรัพย์สินเงินตรา อ้ายนี้บ่หลาย กะบ่ได้ขี่บีเอ็มคันโก้ เบิ๊ดเนื้อ เบิ๊ดโต อ้ายขี่แค่เวฟไอ กะแค่ผู้บ่าวไทบ้านส่ำอ้าย ที่มักเจ้า หลายเด้อคำแพง เจ้าผู้แก้มแดงๆมาถืกใจแฮง อ้ายสะออนเจ้าหลาย อยากได้เจ้ามาเป็นแฟนอ้าย อยากสิเปย์เจ้าหลาย อ้ายคือทุกข์ยากแท้หนอ มูลมังอ้ายกะบ่หลาย คั่นอ้ายสิขาย กะเหลือโตนอีพ่อ กะย่อนว่าฮักเจ้าคักกะด้อ อ้ายสิหามาให้พอ ขอแค่เจ้าเป็นแฟน ค่าดองจักแสน อ้ายสิหามาให้ อ้ายสิยอมขายไต เพื่อไปเปย์นาง อ้ายมันลูกผู้ชาย บ่มักเว้าหลายหยายห่าง ยากปานใด๋กะสิหาให้นาง ขอแค่ได้เจ้าเป็นแฟน คั่นอ้ายได้เจ้าควงแขน ได้เจ้ามาเป็นแฟนอ้าย แม่นสิทุกข์ยากฮ้ายส่ำใด๋กะตามซ่าง ขอแค่ได้เจ้ามานอนซ้อน แม่นอ้ายได้นอนโรงบาล ขอแค่ได้เธอเป็นแฟนฉัน (เจ้าสิเอาท่อใด๋ สิขายไตไปเปย์) ขอแค่ได้เจ้าเป็นแฟน ค่าดองจักแสนอ้ายกะสิให้ ขอแค่ได้เจ้ามากอด ได้เจ้ามานอนเคียงข้างกาย แม่นไตอ้ายสิเหลือข้างเดียว อ้ายนี้กะบ่เคยเสียดาย กะย่อนว่าฮัก มันฮัก อ้ายนี้ฮักเจ้าหลาย อ้ายฮู้โตดี ตอนนี้ทรัพย์สินอ้ายบ่หลาย ยอนฮักเจ้าเด้อคำแพง อ้ายจั่งสิยอมเอาไตไปขาย มาเปย์โตเจ้าผู้เดียว เด้อหล่าคนงามแฟนของอ้าย กะย่อนว่าฮักเจ้าหลาย อ้ายสิขายไตไปเปย์เด้อ