ใจนักเลง

 อิมเมจ สุธิตา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจนักเลง อิมเมจ สุธิตา

G D |

ส่วนตัวฉัGนจะลืBmม..ว่าเคEm7ยร้องไห้ลืCมว่าเคยต้องเป็นใคD

เมื่อเธอGเลือกอยู่กับเขEmตัวฉัAmนคุกเข่าสั่นไหDBmจนักเลงจึงปวดร้าEmวเจียนตายปล่อยเธอไปC..ตามใจเธอต้องกDาร

จะยอGมให้สั่งและตัดสิEmว่าฉัAmนต้องถูกทอดทิ้DเรBmานั้นมันไม่อาจฝืนEmความจริงได้แต่ยิ้Cมอวยพรให้ไปDดี

ให้เธอได้GกับเขBmา และจEmงโชคดีอย่ามีCอะไรให้เสียใDส่Cวน..ตัDว..ฉัGนจะลืBmม..ว่าเคEmยร้องไห้ลืCมว่าเคยต้องเป็นใคD

Let you geGt with heBmr,I'll wiEm7sh you the bestWitCh nothing to regreDt.Oh.. aGs for mBme,    I'Emll forget.ลืCมว่าเคยต้องเป็นใคDร..ลืCมว่าเคยต้องเป็นDใคร..ที่เธอไม่เอG D7 | Gา..คอร์ดเพลง ใจนักเลง อิมเมจ สุธิตา

เนื้อเพลง ใจนักเลง อิมเมจ สุธิตา ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้ ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา ตัวฉันคุกเข่าสั่นไหว ใจนักเลงจึงปวดร้าวเจียนตาย ปล่อยเธอไป ตามใจเธอต้องการ จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดี ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ ส่วน ตัว ฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้ ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร Let you get with her, I'll wish you the best With nothing to regret Oh as for me, I'll forget ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา