ใจเอ๋ย (Ost.พราวมุก)

 ภณ ณวัสน์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจเอ๋ย ภณ ณวัสน์
เนื้อร้อง: ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ทำนอง: จักรกฤษณ์ มัฆนาโสเรียบเรียง: พิทยา พูลดาวทองสังกัดค่าย: Ch3Thailand Music

Cmaj7 | Bm7 |Am7 | G |
Cmaj7 | Bm7 Em7 |Am7 | D |

ใจCmaj7เอ๋ย.. เจ็บเกินมากไปBm7ไหมหากทนไม่ไหAm7วก็คลาย ก็ร้อDงไห้ออกมาบ้างGซะ

ใจCmaj7เอ๋ย.. ทำไมต้องทBm7นให้คนเขาทำEm7รักคAm7นใจดำ ก็ช้ำDก็มีแต่น้ำGตา

บอกใจตัวเอAmง.. รักเขาไBmปทำไมในเมื่อเขCmานั้นมีแต่ทำAm..ให้ยิ่งช้ำใD

หากคำว่ารัGก..เป็นเหมือB7นหลุมพรางให้เดินEmไปก็รู้Dmแล้วยัGงไม่แคลงCmaj7ใจ..     Bm7ยังจะเดินAm7เข้าไปหลงรักเธDปวD#dimดใจแค่ไหEmน.. ก็ฝืEmM7นก็ทน ขอEm7แค่เพียงได้เจCmaj7แต่เป็นเพรAm7าะรักเธBm7อหมดหัวCใจ เกินจะรักGใคร

Em D |

* | ** | *** |

 Cmaj7 ไม่ต้องโทษใคBm7  โทษใจตัวเอAm7งที่ยอมให้เขDาย่ำยีหัวใจ maj7 อย่าไปโทษใคBm7  โทษที่ตัวฉัAm7นที่มันไปรัDกเธอมาD#dimกเกินไป

 Em หากต้องเสียใจD  ก็ควรเป็นฉัCmaj7นที่ต้องรับกรรBm7มที่ทำลงไป Am7 เจ็บจนแทบตาBm7  ไม่ใครขอร้อCmaj7งให้ต้องรัDก..

*** |

แต่เป็นเพรAm7าะรักเธอหมดหัวDใจ..เกินจะรักใคร..

Cmaj7 Bm7 | Am7 D |คอร์ดเพลง ใจเอ๋ย ภณ ณวัสน์

เนื้อเพลง ใจเอ๋ย ภณ ณวัสน์ ใจเอ๋ย เจ็บเกินมากไปไหม หากทนไม่ไหวก็คลาย ก็ร้องไห้ออกมาบ้างซะ ใจเอ๋ย ทำไมต้องทนให้คนเขาทำ รักคนใจดำ ก็ช้ำก็มีแต่น้ำตา บอกใจตัวเอง รักเขาไปทำไม ในเมื่อเขานั้นมีแต่ทำ ให้ยิ่งช้ำใจ หากคำว่ารัก เป็นเหมือนหลุมพรางให้เดินไป ก็รู้แล้วยังไม่แคลงใจ ยังจะเดินเข้าไปหลงรักเธอ ปวดใจแค่ไหน ก็ฝืนก็ทน ขอแค่เพียงได้เจอ แต่เป็นเพราะรักเธอหมดหัวใจ เกินจะรักใคร ไม่ต้องโทษใคร โทษใจตัวเองที่ยอมให้เขาย่ำยีหัวใจ อย่าไปโทษใคร โทษที่ตัวฉันที่มันไปรักเธอมากเกินไป หากต้องเสียใจ ก็ควรเป็นฉันที่ต้องรับกรรมที่ทำลงไป เจ็บจนแทบตาย ไม่ใครขอร้องให้ต้องรัก แต่เป็นเพราะรักเธอหมดหัวใจ เกินจะรักใคร