แปะหัวใจ

 JAONAAY Juné BNK48 สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แปะหัวใจ JAONAAY เจ้านาย ft. Juné BNK48
เนื้อร้อง/ทำนอง: PunLUSS, Amp Achariyaโปรดิวเซอร์: BenLUSSสังกัดค่าย: เจมีดี (Jaymidi)

A#maj7 | A#maj7 |Gm7 | Gm7 |
D# | D# |F | F |

ไม่ชอบA#maj7จริง ๆ ที่เธอมีคนมากมายมาทักไม่ชอบGm7เลยเวลามีใครชมว่าเธอน่ารักทำเป็นแค่คิดD#ว่าพี่ชาย แค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่แต่ว่าตัวฉัFน..แค่เพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์พูดอะไร

ได้อยู่ใกล้เธอA#maj7เท่าไหร่but I can’t call you mineสเตตัสของเรGm7าแค่เพื่อนสนิท ฉันเข้าใจตอนนี้D#ยังไม่มีสิทธิ์ ถ้าจะหึงก็คงจะผิดแอบหวงแค่นี้F เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม

แปะหัวใจเอาไว้A#maj7ข้างล่างใน commentเผื่อว่าใครได้เห็Gm7นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่ได้D#เป็นอะไรกันแค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธF

แปะหัวใจเอาไว้A#maj7แทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีGm7ให้เธอมันมากG7#9เกินไปยังไม่รู้พรุ่D#งนี้จะเป็นไงแต่ที่รู้คืCmอวันนี้จะบอกเธอไFว้..ว่าคนนี้ฉันจอง

A#maj7 | A#maj7 |Gm7 | Gm7 |
D# | D# |F | F |

รู้ไหA#maj7มเวลาที่เธอทำดีกับใครไม่ค่อGm7ยชอบใจเท่าไหร่หรอกแต่ฉันก็แค่D#..เพื่อนเธอทำได้ก็เพียFง..แค่มอง

แม้A#maj7ความจริงไม่ชอบให้เธอใกล้ใครไม่ชอGm7บให้ใครใกล้เธออยากบอกให้รู้D#..เท่าไหร่แต่คิดในใจF..แค่นั้นพอ

** | ** |

A#maj7 | Gm7 | D# | F |A#maj7 |คอร์ดเพลง แปะหัวใจ JAONAAY เจ้านาย ft. Juné BNK48 จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน

เนื้อเพลง แปะหัวใจ JAONAAY เจ้านาย ft. Juné BNK48 จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน ไม่ชอบจริงๆที่เธอมีคนมากมายมาทัก ไม่ชอบเลยเวลามีใครชมว่าเธอน่ารัก ทำเป็นแค่คิดว่าพี่ชาย แค่มองก็รู้ว่าไม่ใช่ แต่ว่าตัวฉัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์พูดอะไร ได้อยู่ใกล้เธอเท่าไหร่ but I can’t call you mine สเตตัสของเราแค่เพื่อนสนิท ฉันเข้าใจ ตอนนี้ยังไม่มีสิทธิ์ ถ้าจะหึงก็คงจะผิด แอบหวงแค่นี้ เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม แปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างใน comment เผื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกล ก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกัน แค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอ แปะหัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึง ความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไป ยังไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นไง แต่ที่รู้คือวันนี้จะบอกเธอไว้ ว่าคนนี้ฉันจอง รู้ไหมเวลาที่เธอทำดีกับใคร ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอก แต่ฉันก็แค่ เพื่อนเธอ ทำได้ก็เพียง แค่มอง แม้ความจริงไม่ชอบให้เธอใกล้ใคร ไม่ชอบให้ใครใกล้เธอ อยากบอกให้รู้ เท่าไหร่ แต่คิดในใจ แค่นั้นพอ