คนทางนั้น

  N/A   แร็พ   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนทางนั้น N/A x REDBONEZ

C G | Am G |F Em | Dm G |

คนทางนั้นจะเป็นยังไงCบ้างตอนที่ไม่มีเราเคียงGข้างไม่รู้ว่าเธอจะเหงAmาเหมือนฉันหรือเปล่Gเพราะว่าคนทางนี้F..นั้นเหงEmาเหลือเกินไม่รู้เลยDmตอนนี้ควรทำอะไร G

คิดถึงตอนเราเคยจัCบมือคิดถึงตอนเราเคยควงGแขนและอยากจะบอกให้รู้Amว่าคิดถึงมากแค่ไหEmคนทางนี้F.. ไม่เป็นอะไEmจะคอยเฝ้าดูDmเธออยู่จากที่ไกล ๆGฝากความคิดถึงไปให้จันทรา

C G | Am G |F Em |Dm G |

   และฉันจะเก็บเธอไว้Cอยู่ภายในใจตลอด Ah G  ถึงจะไม่มีคนปลอบ ก็ยังคิดถึงAmเธออยู่เสมอ   ไม่เคยจะเผลอไปมองใคGรในตอนที่เราโกรธ   ก็อาจจะมีบางเรื่อFงที่ฉันนั้นพลาดไป   แต่ว่าฉันนั้นยังไม่เคEmยที่จะไปพลาดกาย   เก็บเรื่องราวความฝัDmนที่เราเคยวาดไว้   และพอถึงสักวันGเธอพร้อมจะวาดไหม

   ในครั้งแรกที่เจCอ ฉันก็เป็นคนจีบ aye G  ตอนนี้ฉันเป็นคนผิด   ฉันเป็นคนธรรมดAmา ไม่ได้จะมีปีก   แต่ทำไมตอนนี้Gฉันเองไม่มีสิทธิ์   ก็อยากจะขอโทFษทุกเรื่องที่ทำไป   รอบนี้Emเธอคงต้องทำใจ   ฉันจะทำความฝัDmนของฉันที่ตั้งไว้   และเมื่อถึงวันนั้Gนเธอช่วยกลับมาได้ไหมละ

* | ** |

C G | Am G |F Em | Dm G |

เราเคยคุยตั้งนาCน จนตอนนี้โตเป็นสาGเพราะฉันเองได้รู้Am และตัวฉันเองก็หนาGวใจเวลาเธอหายFไป หายEmไป ฉันDmไม่รู้ต้องทำอย่างไรG

หนีหน้าเธอตั้งนาCน ตอนนี้มาเจอแล้วหลGาวกลับไปเจออีกครั้Amง ตอนนี้เป็นโซเป็นสาวGไทยฉันก็ผวาFใจ ผวาEmใจ ฉันDmไม่รู้ต้องทำยังไงGบอกฉันได้ไหมโอ้แม่ดวงจันทร์

C G | Am G |F Em | Dm G |

* | ** |คอร์ดเพลง คนทางนั้น N/A x REDBONEZ

เนื้อเพลง คนทางนั้น N/A x REDBONEZ คนทางนั้นจะเป็นยังไงบ้าง ตอนที่ไม่มีเราเคียงข้าง ไม่รู้ว่าเธอจะเหงาเหมือนฉันหรือเปล่า เพราะว่าคนทางนี้ นั้นเหงาเหลือเกิน ไม่รู้เลยตอนนี้ควรทำอะไร คิดถึงตอนเราเคยจับมือ คิดถึงตอนเราเคยควงแขน และอยากจะบอกให้รู้ว่าคิดถึงมากแค่ไหน คนทางนี้ ไม่เป็นอะไร จะคอยเฝ้าดูเธออยู่จากที่ไกลๆฝากความคิดถึงไปให้จันทรา และฉันจะเก็บเธอไว้อยู่ภายในใจตลอด Ah ถึงจะไม่มีคนปลอบ ก็ยังคิดถึงเธออยู่เสมอ ไม่เคยจะเผลอไปมองใครในตอนที่เราโกรธ ก็อาจจะมีบางเรื่องที่ฉันนั้นพลาดไป แต่ว่าฉันนั้นยังไม่เคยที่จะไปพลาดกาย เก็บเรื่องราวความฝันที่เราเคยวาดไว้ และพอถึงสักวันเธอพร้อมจะวาดไหม ในครั้งแรกที่เจอ ฉันก็เป็นคนจีบ aye ตอนนี้ฉันเป็นคนผิด ฉันเป็นคนธรรมดา ไม่ได้จะมีปีก แต่ทำไมตอนนี้ฉันเองไม่มีสิทธิ์ ก็อยากจะขอโทษทุกเรื่องที่ทำไป รอบนี้เธอคงต้องทำใจ ฉันจะทำความฝันของฉันที่ตั้งไว้ และเมื่อถึงวันนั้นเธอช่วยกลับมาได้ไหมละ เราเคยคุยตั้งนาน จนตอนนี้โตเป็นสาว เพราะฉันเองได้รู้ และตัวฉันเองก็หนาวใจ เวลาเธอหายไป หายไป ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร หนีหน้าเธอตั้งนาน ตอนนี้มาเจอแล้วหลาว กลับไปเจออีกครั้ง ตอนนี้เป็นโซเป็นสาวไทย ฉันก็ผวาใจ ผวาใจ ฉันไม่รู้ต้องทำยังไง บอกฉันได้ไหมโอ้แม่ดวงจันทร์