จ่ม

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน   คิดถึง   พ่อ   แม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จ่ม ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

   มอDงเห็นแสงรำไรA..โผล่พ้นขอบฟ้Bm   เย็DนลมหนาวโชยมAา..กลางเถียงนาBmน้อย G  เห็นข้าวจี่ที่เจ้าAมัก น้ำตาF#mของแม่ไหลย้อBm   ในอิขาGมหมกมันยังคอAย..คนน้อยมาDกิน  A

   คิDดฮอดตอนที่เจ้Aาไปเอาปลาข่Bmอน   แม่DกะยังออนซอAนงัวน้อยเกือBmกตม G  หนาวจนโตAสั่น บ่อาบน้ำF#m แม่ก็ยังBmดม   กลิ่นเยี่Gยวที่ติดผ้าห่Aม ลูกยังโชยDมา   A

   ไปDทำงานเมืองไกAล เป็นใด๋หนอBmหล่า   ลืDมปิ้งกบปิ้งปลAา บ้านเฮาแล้วบ้Bm G  กองเฟืองข้าง ๆA โพน มัF#mนกะยังเฝ้าBmรอ   ปิ้งหนูGอิพ่อ.A. ขางไฟจนDไหม้   A

   บั้Dงข้าวหลามสุกแล้Aวล่ะเด้อลูกBmหล่า   ว่าDวจุฬาเทิงฟ้Aา แนมหาบ่เห็Bm G  ของเฮือนน้อยก็เริ่มAพัง บ่มีF#mคนมานั่งBmเล่น   ฮอยยิ้Gมที่แม่เคยเห็Aน เหลือเพียงรูปDถ่าย  A

   ให้Dเจ้าหวนคืนมAา..คือลมได้Bmบ่   คนDทางบ้านยังรAอ..เจ้าคืนมาBmหา G  ผ้าห่มที่เจ้าAอยากได้   แม่ขายข้าF#mวซื้อแล้วเด้อลูกBmหล่า   บ่ต้องย่าGนหนาวดอกลูกจ๋Aา แม่สิกอดDเอา   (A)

* | ** | *** |

 G  ผ้าห่มที่เจ้าAอยากได้   แม่ขายข้าF#mวซื้อแล้วเด้อลูกBmหล่า   บ่ต้องย่าGนหนาวดอกลูกจ๋Aา แม่สิกอดDเอา..คอร์ดเพลง จ่ม ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง จ่ม ก้อง ห้วยไร่ มองเห็นแสงรำไร โผล่พ้นขอบฟ้า เย็นลมหนาวโชยมา กลางเถียงนาน้อย เห็นข้าวจี่ที่เจ้ามัก น้ำตาของแม่ไหลย้อย ในอิขามหมกมันยังคอย คนน้อยมากิน คิดฮอดตอนที่เจ้าไปเอาปลาข่อน แม่กะยังออนซอนงัวน้อยเกือกตม หนาวจนโตสั่น บ่อาบน้ำ แม่ก็ยังดม กลิ่นเยี่ยวที่ติดผ้าห่ม ลูกยังโชยมา ไปทำงานเมืองไกล เป็นใด๋หนอหล่า ลืมปิ้งกบปิ้งปลา บ้านเฮาแล้วบ้อ กองเฟืองข้างๆโพน มันกะยังเฝ้ารอ ปิ้งหนูอิพ่อ ขางไฟจนไหม้ บั้งข้าวหลามสุกแล้วล่ะเด้อลูกหล่า ว่าวจุฬาเทิงฟ้า แนมหาบ่เห็น ของเฮือนน้อยก็เริ่มพัง บ่มีคนมานั่งเล่น ฮอยยิ้มที่แม่เคยเห็น เหลือเพียงรูปถ่าย ให้เจ้าหวนคืนมา คือลมได้บ่ คนทางบ้านยังรอ เจ้าคืนมาหา ผ้าห่มที่เจ้าอยากได้ แม่ขายข้าวซื้อแล้วเด้อลูกหล่า บ่ต้องย่านหนาวดอกลูกจ๋า แม่สิกอดเอา ผ้าห่มที่เจ้าอยากได้ แม่ขายข้าวซื้อแล้วเด้อลูกหล่า บ่ต้องย่านหนาวดอกลูกจ๋า แม่สิกอดเอา