คิดฮอดถิ่น

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดฮอดถิ่น ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

อยู่D#กับความเหงา ข้างกาCmยมีเพียงผ้าห่มยาG#มลมหนาวซูนกาA#ใจD#ก็ยังคิดถึงคนไกCmลบ่วางวายสิเป็Fmนจั่งใด๋A#หนอบ้านเD#ฮา.. A#

โดดD#เดี่ยวและอ้างว้าง ขายแรCmงไกลถิ่นหูG#ได้ยินแต่เสียงA#นายแต่D#ยังคงเข้มแข็งเรื่อยไCmป บ่แหนงหน่ายจะหนัFmกแค่ไหA#นก็ทนเD# A#อา

แม้D#กายอ่อนและล้า สู้ทCmนเพื่อคนคอยลมG#วอย ๆ มาซูนA#ใจเฮ็ดD#จั่งใด๋ละหนอ ความฝัCmนยังยาวไกลยังไFmงก็ไม่ลืA#มคนที่รD# D#7

คิดฮอดG# A#เด้..         คิดฮอดถิ่D#คึดฮอCmดแนวกิFmน คึดฮอดคA#นอยู่ทางหลัD#คึดฮอD#7ดกองไฟG# ที่อิพ่ออิแม่ดัD#คึดฮอCmดความหลัFmง บุญบ้านเฮA#าไหลเรือไฟD#

วันD#ไหนแรงใจถอย ก็ยัCmงมีรูปถ่ายเก็G#บเอาไว้ที่ใต้A#หมอนยังD#เห็นภาพรอยยิ้ม เติมหวัCmงก่อนนอนกล่อมFmใจคนอีสาA#นที่ไกลเฮืD#อน

** | ** |

คึดฮCmอดความหลัFmง บุญบ้านเฮA#าไหลเรือไฟD#คอร์ดเพลง คิดฮอดถิ่น ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง คิดฮอดถิ่น ก้อง ห้วยไร่ อยู่กับความเหงา ข้างกายมีเพียงผ้าห่ม ยามลมหนาวซูนกาย ใจก็ยังคิดถึงคนไกลบ่วางวาย สิเป็นจั่งใด๋หนอบ้านเฮา โดดเดี่ยวและอ้างว้าง ขายแรงไกลถิ่น หูได้ยินแต่เสียงนาย แต่ยังคงเข้มแข็งเรื่อยไป บ่แหนงหน่าย จะหนักแค่ไหนก็ทนเอา แม้กายอ่อนและล้า สู้ทนเพื่อคนคอย ลมวอยๆมาซูนใจ เฮ็ดจั่งใด๋ละหนอ ความฝันยังยาวไกล ยังไงก็ไม่ลืมคนที่รอ คิดฮอดเด้ คิดฮอดถิ่น คึดฮอดแนวกิน คึดฮอดคนอยู่ทางหลัง คึดฮอดกองไฟ ที่อิพ่ออิแม่ดัง คึดฮอดความหลัง บุญบ้านเฮาไหลเรือไฟ วันไหนแรงใจถอย ก็ยังมีรูปถ่าย เก็บเอาไว้ที่ใต้หมอน ยังเห็นภาพรอยยิ้ม เติมหวังก่อนนอน กล่อมใจคนอีสานที่ไกลเฮือน คึดฮอดความหลัง บุญบ้านเฮาไหลเรือไฟ