นกขุ่มน้อย

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นกขุ่มน้อย ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

D |

น้ำตาร่วงริDน เคยหากินF#mแต่ตามทุ่งBmนานกขุ่มน้อAยต้องบินลัดฟ้GจากมาหากินA..ต่างแดนน้ำจิตน้ำDใจ..บ่คือF#mคนทางเมืองหมอBmแคนแม้ร่างกายเหนื่อยล้าเหลือแสEmกะสิอดเอAา ย้อนเฮามันDจน   A

ต้องวางเดิมDพัน..กับความฝัF#mนของคนทางบ้าBmก้มหน้าสู้Gงาน ทั้งที่ใจอ่อนล้าAเต็มทนโดนดูถูกเหยียดหยาDม บ่ได้งึF#mดแค่คำเว้าBmคนทุกข์ยากปวนเปปะปEmลูกกะสิทAนเพื่ออีพ่ออีแD Aม่

อดมื้อ กินมื้Dอ บ่ได้สุF#mขสำบายเด้อล่Bmกินข้าAวทั้งน้ำGตา กะบ่อ่อนแอใAห้ไทบ้านDเห็น  Aลูกอีแม่ฉายDา..เลือดนักสู้F#mคือพ่อแม่Bmเป็นคนน้อยที่เจ้าเคยเห็Emสิขอเป็AนความหวังครอบDครัว  A

ลูกอีสานคนนี้D สักวัF#mนสิกลับคืBmนถิ่นเมือบ้AานกลับไปโบGยบิน..กลางทุ่งนAาที่เคยจาDกจร  Aบ่ได้อยากอยู่เด้Dอ.. เมือF#mงที่เจ้าออนBmซอนนกขุ่มน้อยสิกลับคืนคอEmหอบฝันคืนนAา เมือบ้านของDเฮา   (A)

* | ** | *** |

นกขุ่มน้BmอยสิกลับคืนคEmอนหอบฝันคืนEm Aนา..          เมือบ้านของDเฮาคอร์ดเพลง นกขุ่มน้อย ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง นกขุ่มน้อย ก้อง ห้วยไร่ น้ำตาร่วงริน เคยหากินแต่ตามทุ่งนา นกขุ่มน้อยต้องบินลัดฟ้า จากมาหากิน ต่างแดน น้ำจิตน้ำใจ บ่คือคนทางเมืองหมอแคน แม้ร่างกายเหนื่อยล้าเหลือแสน กะสิอดเอา ย้อนเฮามันจน ต้องวางเดิมพัน กับความฝันของคนทางบ้าน ก้มหน้าสู้งาน ทั้งที่ใจอ่อนล้าเต็มทน โดนดูถูกเหยียดหยาม บ่ได้งึดแค่คำเว้าคน ทุกข์ยากปวนเปปะปน ลูกกะสิทนเพื่ออีพ่ออีแม่ อดมื้อ กินมื้อ บ่ได้สุขสำบายเด้อล่ะ กินข้าวทั้งน้ำตา กะบ่อ่อนแอให้ไทบ้านเห็น ลูกอีแม่ฉายา เลือดนักสู้คือพ่อแม่เป็น คนน้อยที่เจ้าเคยเห็น สิขอเป็นความหวังครอบครัว ลูกอีสานคนนี้ สักวันสิกลับคืนถิ่น เมือบ้านกลับไปโบยบิน กลางทุ่งนาที่เคยจากจร บ่ได้อยากอยู่เด้อ เมืองที่เจ้าออนซอน นกขุ่มน้อยสิกลับคืนคอน หอบฝันคืนนา เมือบ้านของเฮา