นักสู้กิโลศูนย์

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักสู้กิโลศูนย์ ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

นัCmกสู้กิโลศูA#นย์แข่น ๆCmหนีความยากG#แค้น จากดินแดA#นอีสานต้องD#มนต์หนีความหม่นหมCmอง หนีซากชีวิตจน A#สู้และดิ้นรG#น..ในกรุA#งเมืองศิวิCmไลซ์

หนึ่งสมอCmง สองมืA#อฟันฝ่Cmเงยหน้ามองฟ้G#า เส้นทาA#งยังแสนD#ไกลบางครั้งร้องไCmห้ หมดแรงหัวใจหวั่นไหA#ก้มหน้าสู้G#ไป จุดหมาA#ยยังมองบ่Cmเห็น

บ่มีหยัCmง บ่มีเงิA#น บ่มีเฮือCmนอยู่บ่มีความรู้G#.. แรงA#ทุนบ่มีคือไD#เฮ็ดจั่งใด๋หนCmอ ผู้ใด๋สิมาซ่อยA#ได้คนบ่มีไผG# แรงใจA#กะคือเจ้าCmของ

นัCmกสู้กิโลศูA#นย์แข่น ๆCmถึงสิยากแสG#น หัวใจA#นี้บ่มีถอD#สิทุกข์ สิยาCmก..ปานใด๋ ใจบ่สำA#ออยสิหอบใจดวงน้G#อย..พร้อมกับฝัA#นคืนมาบ้านCmเฮา

* | ** |

สิหอบใจดวงน้อG#ย..พร้อมกับฝัA#น..เมือกราบแม่เCmฮา..คอร์ดเพลง นักสู้กิโลศูนย์ ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง นักสู้กิโลศูนย์ ก้อง ห้วยไร่ นักสู้กิโลศูนย์แข่นๆหนีความยากแค้น จากดินแดนอีสานต้องมนต์ หนีความหม่นหมอง หนีซากชีวิตจนๆสู้และดิ้นรน ในกรุงเมืองศิวิไลซ์ หนึ่งสมอง สองมือฟันฝ่า เงยหน้ามองฟ้า เส้นทางยังแสนไกล บางครั้งร้องไห้ หมดแรงหัวใจหวั่นไหว ก้มหน้าสู้ไป จุดหมายยังมองบ่เห็น บ่มีหยัง บ่มีเงิน บ่มีเฮือนอยู่ บ่มีความรู้ แรงทุนบ่มีคือไผ เฮ็ดจั่งใด๋หนอ ผู้ใด๋สิมาซ่อยได้ คนบ่มีไผ แรงใจกะคือเจ้าของ นักสู้กิโลศูนย์แข่นๆถึงสิยากแสน หัวใจนี้บ่มีถอย สิทุกข์ สิยาก ปานใด๋ ใจบ่สำออย สิหอบใจดวงน้อย พร้อมกับฝันคืนมาบ้านเฮา สิหอบใจดวงน้อย พร้อมกับฝัน เมือกราบแม่เฮา