สังข์ทองลองใจรจนา

 ก้อง ห้วยไร่ ทัศพร ทองจันทร์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สังข์ทองลองใจรจนา ก้อง ห้วยไร่ x ทัศพร ทองจันทร์

มางามแท้Cหล่า นางEmฟ้ากะบ่Amท่อมีแฟGนแล้วบ้Cอ..หนอน้GองรจนC G

อย่ามาปากหวCาน น้องนั้นมีEmสามีแล้วAmล่ะมีแล้Gวอ้ายกะบ่ว่Cา ป๋ามDmา อ้ายกะสิGเอา

เว้าจั่งซี่C ดูถูกศักดิ์ศEmรีน้องเกินAmไปถึงสามีGสิผู้ฮ้าFย เงาะป่าบ้าใบ้G ก็ใจเดียวหนC G

อ้ายเทิ้งหล่Amอ มีพร้อมGสรรพ์ ทรัพย์สินเงินตDmราต่อให้อ้าGยเป็นเทวดCา กะสิฮักGผัวน้องคนCเดียว

เงาะป่าบ้าAmใบ้ ยังไงGจะมาสู้อ้าAmแพ้เพียงร่างCกาย หัวใจGไม่แพ้หรอกหนC Gอ้ายก็ฮักจริCง ไปฮัEmกคนอื่นดีกว่AmพูดมาGกปล้ำดีไหมล่ะC ก็ลองมาDm ถ้าพี่อยากGตาย

ผู้หญิงอะไรC ปากร้าEmยเหมือนนางเสือAmดาวถ้าขืGนมาทำมือยาวC นางเสือดาวGจะกัดให้Cดู  Gขู่รึ ไม่ขู่Am ลองดูGถ้าพี่อยากรู้CหอมGหน่อย จะต่อยให้ดูCผู้ชายเจ้าชู้G หัวงู ไปCเลย.. (G)

C Am | F G |
C Am | F G |
C Am | F G | C |

* | ** |คอร์ดเพลง สังข์ทองลองใจรจนา ก้อง ห้วยไร่ x ทัศพร ทองจันทร์

เนื้อเพลง สังข์ทองลองใจรจนา ก้อง ห้วยไร่ x ทัศพร ทองจันทร์ มางามแท้หล่า นางฟ้ากะบ่ท่อ มีแฟนแล้วบ้อ หนอน้องรจนา อย่ามาปากหวาน น้องนั้นมีสามีแล้วล่ะ มีแล้วอ้ายกะบ่ว่า ป๋ามา อ้ายกะสิเอา เว้าจั่งซี่ ดูถูกศักดิ์ศรีน้องเกินไป ถึงสามีสิผู้ฮ้าย เงาะป่าบ้าใบ้ ก็ใจเดียวหนา อ้ายเทิ้งหล่อ มีพร้อมสรรพ์ ทรัพย์สินเงินตรา ต่อให้อ้ายเป็นเทวดา กะสิฮักผัวน้องคนเดียว เงาะป่าบ้าใบ้ ยังไงจะมาสู้อ้าย แพ้เพียงร่างกาย หัวใจไม่แพ้หรอกหนา อ้ายก็ฮักจริง ไปฮักคนอื่นดีกว่า พูดมากปล้ำดีไหมล่ะ ก็ลองมา ถ้าพี่อยากตาย ผู้หญิงอะไร ปากร้ายเหมือนนางเสือดาว ถ้าขืนมาทำมือยาว นางเสือดาวจะกัดให้ดู ขู่รึ ไม่ขู่ ลองดูถ้าพี่อยากรู้ หอมหน่อย จะต่อยให้ดู ผู้ชายเจ้าชู้ หัวงู ไปเลย