อย่าไปงึด

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าไปงึด ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

E |

บ่ต้องโศEก ต้องเศร้าต้องเหงาอิหยังดอกเด้G#mอนางบ่ต้องทนEเสียใจอ้างว้างให้คนบ่ฮัBกจริง

บ่ต้องเหนื่Eอย ต้องทน ต้องท้อกับการถูกทอC#mดทิ้งให้เจ้านิ่Eงทางใจ ฮ้องไห้ออกมาคำBแพง

ไห้ให้ตาAยแหน่บ้Bอมื้อนี้ไห้แล้G#mวคนดีเข้มแข็C#mงสาไผสิว่Aาเฮาเป็นบ้Bา กะซ่างหัวEมัน  (B)

บ่ต้องจEด ต้องจำอิหยังที่มัน ทำร้าG#mยใจบ่ต้องคิดEเสียดายเวลาที่เคยได้ฮัBกกันบ่ต้องคิดEว่าขาดเขาไปแล้ว เจ้าสิเพC#mพังอย่าได้อยู่Eอย่างสิ้นหวังให้เขาสมน้ำหน้าBเฮา

* | ** | * |

อย่าไปงึAด แค่ผู้ชาBยซั่ว ๆ ถิ่มEเฮาอย่าไปงึAด แค่ผู้ชาGยซั่ว ๆ ถิ่มเฮEา..คอร์ดเพลง อย่าไปงึด ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง อย่าไปงึด ก้อง ห้วยไร่ บ่ต้องโศก ต้องเศร้า ต้องเหงาอิหยังดอกเด้อนาง บ่ต้องทนเสียใจอ้างว้างให้คนบ่ฮักจริง บ่ต้องเหนื่อย ต้องทน ต้องท้อ กับการถูกทอดทิ้ง ให้เจ้านิ่งทางใจ ฮ้องไห้ออกมาคำแพง ไห้ให้ตายแหน่บ้อมื้อนี้ ไห้แล้วคนดีเข้มแข็งสา ไผสิว่าเฮาเป็นบ้า กะซ่างหัวมัน บ่ต้องจด ต้องจำอิหยังที่มัน ทำร้ายใจ บ่ต้องคิดเสียดายเวลาที่เคยได้ฮักกัน บ่ต้องคิดว่าขาดเขาไปแล้ว เจ้าสิเพพัง อย่าได้อยู่อย่างสิ้นหวังให้เขาสมน้ำหน้าเฮา อย่าไปงึด แค่ผู้ชายซั่วๆถิ่มเฮา อย่าไปงึด แค่ผู้ชายซั่วๆถิ่มเฮา