191

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 191 LABANOON ลาบานูน
โปรดิวเซอร์: พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

Am | Am |Dm | Dm |G | G |Am | G |

ขอAmอภัยวันนี้ ที่ผมโทรมาDmรบกวนเพราAmะผมมีเหตุร้ายเหตุด่วน ต้องขอDmแจ้งความผมสิ้นไร้Gหนทาง ฝากหมวดช่วยติดตาAmมให้ที  G

ผมAmโดนคนหนึ่งคนขโมยสิ่งขอDmงสำคัญของAmสำคัญสิ่งนั้นก็คือใจผมDmคนนี้ได้แล้วหายGทันที ฝากคุณพี่ช่วยทีAmล่ะกัน

รูปร่างพอGดี คิ้วดกดำ หน้าตาCงามเธอชอบพูดคำDmหนึ่งคำ พูดซ้ำ ๆ ว่ารัEก..

จับเธอด้Cวย หมวดช่วยจับหน่อยอย่าปล่อยให้เธอGลอยนวลอย่าให้เธอเที่ยวไปFก่อกวนฉกดวงใจของใครEต่อใคร โวว..

จับเธอแล้Cว หมวดช่วยส่งข่าวจะเอาของกลาGงกลับมาคนใจร้ายหนีไปFไม่ลาหมวดช่วยค้นหาเธอEให้ที โวว...

ผมAmไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะทำDmกันได้เพราAmะรักเธอจึงหลงไว้ใจ เลยเป็Dmนอย่างนี้เห็นหน้าตDmาดี ๆ เธอไม่น่าหลอกกันAmได้ลง

Am | Am |Dm | Dm |G | G |Am | Am |
Am | Am |Dm | Dm |G | G |Am | Am |

* | ** | ** |

ขอAmอภัยวันนี้ที่ผมโทรมDmารบกวนเพราAmะผมมี เหตร้าย เหตุด่วน ต้องขอDmแจ้งความผมสิ้นไร้Gหนทาง ฝาก 191 ตามAmให้ที..นะ

Am | Am |Dm | Dm |G | G |Am | Am |
Am | Am |Dm | Dm |

ผมสิ้นไร้Gหนทาง ฝาก191ตามAmให้ที..คอร์ดเพลง 191 LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง 191 LABANOON ลาบานูน ขออภัยวันนี้ ที่ผมโทรมารบกวน เพราะผมมีเหตุร้ายเหตุด่วน ต้องขอแจ้งความ ผมสิ้นไร้หนทาง ฝากหมวดช่วยติดตามให้ที ผมโดนคนหนึ่งคนขโมยสิ่งของสำคัญ ของสำคัญสิ่งนั้นก็คือใจผมคนนี้ ได้แล้วหายทันที ฝากคุณพี่ช่วยทีล่ะกัน รูปร่างพอดี คิ้วดกดำ หน้าตางาม เธอชอบพูดคำหนึ่งคำ พูดซ้ำๆว่ารัก จับเธอด้วย หมวดช่วยจับหน่อย อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล อย่าให้เธอเที่ยวไปก่อกวน ฉกดวงใจของใครต่อใคร โวว จับเธอแล้ว หมวดช่วยส่งข่าว จะเอาของกลางกลับมา คนใจร้ายหนีไปไม่ลา หมวดช่วยค้นหาเธอให้ที โวว ผมไม่คิดไม่ฝันว่าเธอจะทำกันได้ เพราะรักเธอจึงหลงไว้ใจ เลยเป็นอย่างนี้ เห็นหน้าตาดีๆเธอไม่น่าหลอกกันได้ลง ขออภัยวันนี้ที่ผมโทรมารบกวน เพราะผมมี เหตร้าย เหตุด่วน ต้องขอแจ้งความ ผมสิ้นไร้หนทาง ฝาก 191 ตามให้ที นะ ผมสิ้นไร้หนทาง ฝาก191ตามให้ที