ฝันหวาน

  Labanoon   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้ชายบ้านนอก LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

A | C#m |F#m | E |

ฉันAนั้นคิดไปไกล ฝันเอาไว้C#mอย่างดีว่าความรัF#mกของเราจะมีตลอดไE A  ในฝันของฉันมีเธอC#mข้างกาย   จับมือเดิF#mนกันไป ใครก็อิจฉE

 D  ดูดีทุก ๆA อย่าง   ผิดที่มันDยังไม่ได้เกิดขึ้นมE

ไม่อยากได้แต่Aฝันหวานให้มันเป็นจริF#mงได้ไหมแค่เพียงเธอยอF#mมเห็นใจ รับฉัDนพิจารณEรักเธอตั้งแต่Aแรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่F#mแค่นั้นหากเธอยินดีC#mรักกันความฝัDนคงกลายเป็นจริEงขึ้นมา

A | C#m |F#m | E |

ยิ้มAไม่ธรรมดา คำพูดจาC#mอ่อนหวานกับอากาF#mรของคนที่รักกันหมดใE A  เป็นภาพที่จินตนC#mาการไว้   ตั้งแต่วัF#mนที่เธอหันมาสบตE

* | ** |

A | C#m |F#m | E |
A | C#m |F#m | E |

** |

ได้Aหรือเปล่า รับรัF#mกฉันหน่อยได้ไหC#mคนจริงใจD อยากได้เธEอมาเป็นแฟนได้Aหรือเปล่า ช่วยฉัF#mนสักหน่อยได้ไหมช่วยเปิดใDจ ช่วยให้ฝัEนมันเป็นจริง

A | C#m |F#m | E |A |คอร์ดเพลง ผู้ชายบ้านนอก LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ผู้ชายบ้านนอก LABANOON ลาบานูน ฉันนั้นคิดไปไกล ฝันเอาไว้อย่างดี ว่าความรักของเราจะมีตลอดไป ในฝันของฉันมีเธอข้างกาย จับมือเดินกันไป ใครก็อิจฉา ดูดีทุกๆอย่าง ผิดที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมา ไม่อยากได้แต่ฝันหวาน ให้มันเป็นจริงได้ไหม แค่เพียงเธอยอมเห็นใจ รับฉันพิจารณา รักเธอตั้งแต่แรกพบ ไม่อยากหยุดอยู่แค่นั้น หากเธอยินดีรักกัน ความฝันคงกลายเป็นจริงขึ้นมา ยิ้มไม่ธรรมดา คำพูดจาอ่อนหวาน กับอาการของคนที่รักกันหมดใจ เป็นภาพที่จินตนาการไว้ ตั้งแต่วันที่เธอหันมาสบตา ได้หรือเปล่า รับรักฉันหน่อยได้ไหม คนจริงใจ อยากได้เธอมาเป็นแฟน ได้หรือเปล่า ช่วยฉันสักหน่อยได้ไหม ช่วยเปิดใจ ช่วยให้ฝันมันเป็นจริง