คนดีที่ฉันรัก

 Labanoon สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนดีที่ฉันรัก LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

E F#m | G#m A |
E F#m | G#m A |

ไม่ต้องงาEมอย่างใคF#mร    ไม่ใG#mช่ปัญหAไม่ต้องเด่Eนอย่างใคF#mร  ให้มัG#mนปวดหัAไม่เลิC#mศหรูก็G#mไม่เห็Aนเป็นไEไม่ต้อC#mงคิดให้G#mเรื่องใหAญ่

ไม่มีEของขวัF#mญ   ก็ไม่G#mต้องหAไม่ต้องทำEอะไรF#m.. ให้เกิG#mนกว่านี้Aไม่ต้อC#mงหวานจG#mนหยดย้อAยอย่างใคEเพราะแC#mค่นี้   ก็G#mยิ่งใหAญ่..เหลือเกิB

แค่เธอเป็นคEนดี  G#m C#mเป็นคน ๆ นี้Bที่ฉันช่างภูมิEใจ  G#m C#mคนดีของฉัBนที่ฉันรักมาAก..สุดหัวใBจ..

แค่เธอจิตใจEดี   G#m C#mเธอก็งดB ก็งามกว่าใคEร ๆ .G#m C#m.เธอนั้นสวยBกว่าคนทั้งโลAอีกมากมาBยที่ฉันได้เจอะเจอ

E F#m | G#m A |
E F#m | G#m A |

ไม่เป็EนดารF#mา     ใช่ว่G#mาไม่สวAแม้ไม่เก่Eง ไม่รวF#mย    ไม่มีG#mปัญหAทุกเรื่C#mองของคนG#mเราล้วนAต่างกัEและฉัC#mนขอรัG#mก รักเธAออย่างนี้B..

* | ** |

E F#m | G#m A |
E F#m | G#m A |

C#m G#m | A E |C#m G#m | A | B |

* | ** |

E G#m | C#m B |
E G#m | C#m B |A | B |

* | ** |

E G#m | C#m B | ( x2 ) | A | B |คอร์ดเพลง คนดีที่ฉันรัก LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง คนดีที่ฉันรัก LABANOON ลาบานูน ไม่ต้องงามอย่างใคร ไม่ใช่ปัญหา ไม่ต้องเด่นอย่างใคร ให้มันปวดหัว ไม่เลิศหรูก็ไม่เห็นเป็นไร ไม่ต้องคิดให้เรื่องใหญ่ ไม่มีของขวัญ ก็ไม่ต้องหา ไม่ต้องทำอะไร ให้เกินกว่านี้ ไม่ต้องหวานจนหยดย้อยอย่างใคร เพราะแค่นี้ ก็ยิ่งใหญ่ เหลือเกิน แค่เธอเป็นคนดี เป็นคนๆนี้ที่ฉันช่างภูมิใจ คนดีของฉันที่ฉันรักมาก สุดหัวใจ แค่เธอจิตใจดี เธอก็งด ก็งามกว่าใครๆ เธอนั้นสวยกว่าคนทั้งโลก อีกมากมายที่ฉันได้เจอะเจอ ไม่เป็นดารา ใช่ว่าไม่สวย แม้ไม่เก่ง ไม่รวย ไม่มีปัญหา ทุกเรื่องของคนเราล้วนต่างกัน และฉันขอรัก รักเธออย่างนี้