ลูกบอล

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลูกบอล LABANOON ลาบานูน
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์ทำนอง: ลาบานูน, ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์, พูนศักดิ์ จตุระบูลสังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

F#m | F#m |F#m | C#m |
E | E |C# | F#m | F#m | F#m |

โดนF#mคนมองเป็นเกม ไม่มีใครสนแฟนเป็นตัวเป็นตน มีก็ไม่C#mนานดูEจริงใจกันดี แค่ไม่กี่วันก็พาลC#เขี่ยฉันทิ้งไF#m

โดนF#mใคร ๆ เขาทิ้ง กลิ้งมาที่เธอเหมือนว่าฉันได้เจอคนมีน้ำC#mใจเธอEประคองเอาฉันขึ้นมากอดไว้คล้าย ๆC# เธอเป็นคนดีF#m

แล้วใจดวงนี้Eก็อ่อนทุ่มเทให้เธAอเท่าที่ฉันมีกว่าจะรู้ว่Bmาเธอไม่หวังดีหมดไปทั้งใจC# เย...

หลอกให้คิดว่ารัF#mก แล้วสักพักก็เตะทิ้งเจ็บจริง ๆD เธอไม่มีหัวใAเธอคนนี้ที่แF#mท้แค่เป็นโกลที่ใC#mจร้ายตัวฉัDนมันไม่มีความหมาE(ต้องกลายเป็นลูกบอAล)

โดF#mนเธอมองเป็นเกม เธอไม่ได้รักคิดว่าจะได้พัก ต้องมาช้ำC#mใจEนที่รักกันจริง พอจะมีไหมให้ช่วC#ยเก็บฉันไว้ทีF#m

เพราะใจดวงนี้Eมันอ่อนเมื่อได้เจอคAนที่ดูเหมือนดีกลับถูกทิ้งขว้าBmงเหมือนอย่างทุกทีไม่เคยสนใจC# เย..

* | * |

F#m | F#m |Bm | Bm |C# | C# |C# | C# |
F#m | F#m |C# | C# | C# |

Dอแค่หวังเจEอ..คนที่รักF#mกันDอเธอคนนั้Eน.. ไม่เตะฉันทิ้งไA

F#m | F#m |F#m | C#m |
E | E |C# | F#m |F#m | F#m |คอร์ดเพลง ลูกบอล LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ลูกบอล LABANOON ลาบานูน โดนคนมองเป็นเกม ไม่มีใครสน แฟนเป็นตัวเป็นตน มีก็ไม่นาน ดูจริงใจกันดี แค่ไม่กี่วัน ก็พาลเขี่ยฉันทิ้งไป โดนใครๆเขาทิ้ง กลิ้งมาที่เธอ เหมือนว่าฉันได้เจอคนมีน้ำใจ เธอประคองเอาฉันขึ้นมากอดไว้ คล้ายๆเธอเป็นคนดี แล้วใจดวงนี้ก็อ่อน ทุ่มเทให้เธอเท่าที่ฉันมี กว่าจะรู้ว่าเธอไม่หวังดี หมดไปทั้งใจ เย หลอกให้คิดว่ารัก แล้วสักพักก็เตะทิ้ง เจ็บจริงๆเธอไม่มีหัวใจ เธอคนนี้ที่แท้แค่เป็นโกลที่ใจร้าย ตัวฉันมันไม่มีความหมาย (ต้องกลายเป็นลูกบอล) โดนเธอมองเป็นเกม เธอไม่ได้รัก คิดว่าจะได้พัก ต้องมาช้ำใจ คนที่รักกันจริง พอจะมีไหม ให้ช่วยเก็บฉันไว้ที เพราะใจดวงนี้มันอ่อน เมื่อได้เจอคนที่ดูเหมือนดี กลับถูกทิ้งขว้างเหมือนอย่างทุกที ไม่เคยสนใจ เย รอแค่หวังเจอ คนที่รักกัน ขอเธอคนนั้น ไม่เตะฉันทิ้งไป