หนักใจ

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนักใจ LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

G | C |Am | Em | G |

มอCงดูเธอในวันนี้ รู้Fว่าไม่เหมือนเก่าแววตาเธอCเงียบเหงา ไม่เหมือนเคGแม้Cว่าเธอไม่บอกกัน แม้Fว่าเธอไม่พูดเลยแต่ที่เธCอนิ่งเฉย มันฟ้อGงใจเธอ

มีความลัAmบในหัวใEmจ ปิดไว้Fเธอไม่CบอกฉันDmดูออก..ว่าเธอEกำลังรักใคร

อย่าเก็บมันไว้Cเลย รู้Emว่าเธอหนักAmใจยิ่งนาFนเท่าไหร่ ยิ่งทGรมานอย่าเก็บเอาไว้Cเลย คำEmร่ำลาที่เธอAmต้องการไม่รัFก ไม่ต้องสงสาGร พูดมันออกมC (G)

แม้Cครั้งนี้ต้องเจ็บใจ ฉัFนคงต้องยินยอมต้องทำใจใCห้พร้อม ยอมรับมัG

เธอCมีใครหนักใจย่าหลอกฉันเธอFจะไปให้พูดกันหนึ่งคำเCพียงเท่านั้น แค่นี้Gก็พอ

คน ๆ นั้Amนคงเฝ้าEmรอ ให้เธFอจงรีบCไปฉันDmเข้าใจ เมื่อเธอEไม่รักกัน..

** |

C | C |C | G |
C | C |C | G |
C | C |C | G |

* | ** |

หากจะไFป ให้พูGดมันออกมCคอร์ดเพลง หนักใจ LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง หนักใจ LABANOON ลาบานูน มองดูเธอในวันนี้ รู้ว่าไม่เหมือนเก่า แววตาเธอเงียบเหงา ไม่เหมือนเคย แม้ว่าเธอไม่บอกกัน แม้ว่าเธอไม่พูดเลย แต่ที่เธอนิ่งเฉย มันฟ้องใจเธอ มีความลับในหัวใจ ปิดไว้เธอไม่บอก ฉันดูออก ว่าเธอกำลังรักใคร อย่าเก็บมันไว้เลย รู้ว่าเธอหนักใจ ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งทรมาน อย่าเก็บเอาไว้เลย คำร่ำลาที่เธอต้องการ ไม่รัก ไม่ต้องสงสาร พูดมันออกมา แม้ครั้งนี้ต้องเจ็บใจ ฉันคงต้องยินยอม ต้องทำใจให้พร้อม ยอมรับมัน เธอมีใครหนักใจย่าหลอกฉัน เธอจะไปให้พูดกัน หนึ่งคำเพียงเท่านั้น แค่นี้ก็พอ คนๆนั้นคงเฝ้ารอ ให้เธอจงรีบไป ฉันเข้าใจ เมื่อเธอไม่รักกัน หากจะไป ให้พูดมันออกมา