อมยิ้ม

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อมยิ้ม LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

A E | D F#m |A E | D |
A E | D F#m |A E | D |
A E | D F#m |A E | D |

 A  เห็นใครก็หลายคน มาหลDง มาชมชอบเธอ A  เขามี ของเลิศเลอ ให้เธDอจนคนอย่างฉันอาย Bm  เอาไงล่ะหัวใจ หากช้Eาก็คงหมดหวัง Bm  เอาอย่างนี้Dละกัน ที่ฉัEนมี

ส่งอมยิ้Aมให้เธEอ ทั้งหวาDนทั้งเปรี้F#mยวมีความหมAายนิดเดีEยว แต่ก็ชื่นDใจส่งความรัAกให้เธEอมากมDาย มอบให้F#mเธอไปทั้งAหัวใEจส่งให้เธD

 A  ถึงเธอไม่สนใจ ไม่คิดDอะไรกับฉัน A  ได้เพียงส่งให้กัน แค่นั้นDก็พอ ไม่เสียใจ

 Bm  ยังไงก็รู้ดี สิ่งนี้Eมันมีความหมาย Bm  แทนความรักDยิ่งใหญ่ ที่ฉัEนมี

** | ** |

A | D |A | D |
A | D |A | D |

* | ** | ** | ** |

A | D | ( x4 ) | D | D | A |คอร์ดเพลง อมยิ้ม LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง อมยิ้ม LABANOON ลาบานูน เห็นใครก็หลายคน มาหลง มาชมชอบเธอ เขามี ของเลิศเลอ ให้เธอจนคนอย่างฉันอาย เอาไงล่ะหัวใจ หากช้าก็คงหมดหวัง เอาอย่างนี้ละกัน ที่ฉันมี ส่งอมยิ้มให้เธอ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว มีความหมายนิดเดียว แต่ก็ชื่นใจ ส่งความรักให้เธอมากมาย มอบให้เธอไป ทั้งหัวใจส่งให้เธอ ถึงเธอไม่สนใจ ไม่คิดอะไรกับฉัน ได้เพียงส่งให้กัน แค่นั้นก็พอ ไม่เสียใจ ยังไงก็รู้ดี สิ่งนี้มันมีความหมาย แทนความรักยิ่งใหญ่ ที่ฉันมี