ปฏิทิน

 Labanoon สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปฏิทิน LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

C#m | A |C#m | B |

   นานC#mเพียงใดที่ยังF#mรอคอย.. B  การกลับมาของเธE   ทั้งที่มัF#mนก็รู้.. ไม่มีC#mโอกาสได้เจอ   เธอG#คงไม่ย้อนมา..

   วัC#mนเวลาที่มันF#mเลยไป B  ไม่มีทางหวนคืEน..   รักเรากลาF#mยเป็นฝัน และฉันC#mไม่ยอมลืม   ไม่จำไAว้เลย..ว่าเธอเคยG#บอกลา..

ทำไมไม่ลืมเAธอไป ไม่ยอมรับคBวามจริงคนที่ทิ้Eงเขาคงไม่คิดจะกลับมC#mดูปฏิทินAทุกวัน ทำอย่างนั้นBเพื่อใครจะวันไหนEเธอก็คงไม่กลับมาหC#mทุก ๆ เดือF#mนปวดร้าว ทุกปีG#อ่อนล้าไม่รู้C#mทำไมถึงยังรัAกเธBอ..

   วัC#mนเวลาไม่เคF#mยรอใคร B  ยังผ่านไปทุกทีE   หรือว่าวัF#mนที่เหลือ ชีวิC#mตที่ฉันมี   จะต้อAงใช้มันเพื่อจะรอG#แต่เธอ

** |

ได้แต่รอเธอ

C#m | E |A | B |
C#m | E |A | B |

ฉันยังรอC#mเธอ.. ไม่เคยลืมAเธอ..ทำไม.B.ถึงยังรักเC#mธอ..

** |

ฉันยังรักC#mเธอ..ไม่เคยลืมAเธอ.. ทำไมB..คอร์ดเพลง ปฏิทิน LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ปฏิทิน LABANOON ลาบานูน นานเพียงใดที่ยังรอคอย การกลับมาของเธอ ทั้งที่มันก็รู้ ไม่มีโอกาสได้เจอ เธอคงไม่ย้อนมา วันเวลาที่มันเลยไป ไม่มีทางหวนคืน รักเรากลายเป็นฝัน และฉันไม่ยอมลืม ไม่จำไว้เลย ว่าเธอเคยบอกลา ทำไมไม่ลืมเธอไป ไม่ยอมรับความจริง คนที่ทิ้งเขาคงไม่คิดจะกลับมา ดูปฏิทินทุกวัน ทำอย่างนั้นเพื่อใคร จะวันไหนเธอก็คงไม่กลับมาหา ทุกๆเดือนปวดร้าว ทุกปีอ่อนล้า ไม่รู้ทำไมถึงยังรักเธอ วันเวลาไม่เคยรอใคร ยังผ่านไปทุกที หรือว่าวันที่เหลือ ชีวิตที่ฉันมี จะต้องใช้มันเพื่อจะรอแต่เธอ ได้แต่รอเธอ ฉันยังรอเธอ ไม่เคยลืมเธอ ทำไม ถึงยังรักเธอ ฉันยังรักเธอ ไม่เคยลืมเธอ ทำไม