ผู้ชายบ้านนอก

  Labanoon   สตริง   จีบ   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้ชายบ้านนอก LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

A | C#m |F#m | E |

 A  อาจจะดูไม่ทันสมัC#mย ธรรมดาไม่น่าสนF#mใจ   ไม่ผิEดถ้าเธอไม่มอง A  ความในใจที่บอกไปแล้C#m   เธอยอมฟังก็ดีเท่F#mาไร   ไม่กล้Eาจะไปเรียกร้อง

 Bm  จะให้เป็นเพื่อนก็ได้E ไม่ว่าหรอก A  ยังไม่รักก็ยังไม่ต้องF#mบอกไม่เป็นเรื่องใหญ่ Bm  คิดนาน ๆ ก็ได้E ไม่ต้องรีบAร้อน  A7

ได้บอกกับเธอว่ารัDก มันก็เกินEพอถ้ามีสิทธิขAอ ฉันก็ขอรักเธอหมดF#mใจเป็นแค่ผู้ชาDยบ้านนอก ไม่คิดEมากมายเธอว่าAไง ก็ว่าตามนั้F#mแต่ถ้าบังเอิBmญเธออยากจะรักEกัน ก็ยอดเลย

A | C#m |F#m | E |

 A  อาจะเชยเกินไปสักC#mนิด   อาจจะติดที่มันบ้านF#mไกล ไม่มีEอะไรเลิศเลอ A  คนเดินดินก็มีเท่านี้C#m   มันก็มีแค่เพียงหัวF#mใจ  หัวใจEที่มันรักเธอ

* | ** |

A | F#m |D | E |
A | F#m |D | E | E |

** |

A | F#m |

ถ้าไม่รังเกีBmยจ ยินดีจะรักEกัน ก็เยี่ยมเลย

A | C#m |F#m | E |A |คอร์ดเพลง ผู้ชายบ้านนอก LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ผู้ชายบ้านนอก LABANOON ลาบานูน อาจจะดูไม่ทันสมัย ธรรมดาไม่น่าสนใจ ไม่ผิดถ้าเธอไม่มอง ความในใจที่บอกไปแล้ว เธอยอมฟังก็ดีเท่าไร ไม่กล้าจะไปเรียกร้อง จะให้เป็นเพื่อนก็ได้ ไม่ว่าหรอก ยังไม่รักก็ยังไม่ต้องบอกไม่เป็นเรื่องใหญ่ คิดนานๆก็ได้ ไม่ต้องรีบร้อน ได้บอกกับเธอว่ารัก มันก็เกินพอ ถ้ามีสิทธิขอ ฉันก็ขอรักเธอหมดใจ เป็นแค่ผู้ชายบ้านนอก ไม่คิดมากมาย เธอว่าไง ก็ว่าตามนั้น แต่ถ้าบังเอิญเธออยากจะรักกัน ก็ยอดเลย อาจะเชยเกินไปสักนิด อาจจะติดที่มันบ้านไกล ไม่มีอะไรเลิศเลอ คนเดินดินก็มีเท่านี้ มันก็มีแค่เพียงหัวใจ หัวใจที่มันรักเธอ ถ้าไม่รังเกียจ ยินดีจะรักกัน ก็เยี่ยมเลย