สวัสดี

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวัสดี LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

D |

D | D |

ยังDไม่เริ่มอะไร ก็จบลงแล้Bmวด้วยความประหม่าบอกว่ารัGก ก็ยังไม่กล้า แค่จะทัAก ก็ยังไม่เคยวันไหDนเธอมองกลับมา ไอ้ปากกับขBmาก็สั่นทั้งคู่เลยแล้Gวก็ต้องลงเอย..แบบคนแพ้Aที่ได้แค่มอง

เจอGเมื่อไหร่หัวใF#mจก็หวั่Bmยังไม่รู้Emเหมือนกัน เมื่อไหร่ฉันAจะกล้าสักที

บอกว่ารัDก บอกยังไBmอยากให้เธGอรับรู้ว่าฉัAนรู้สึกอะไDร รักเBmธออย่าให้ฝันGกลางวัน แค่เพ้Aอเธออยู่อย่างนี้DบอกยังไBmง คำว่ารัGแค่จะทัAก ยังทำไม่ได้D..สักBmทีจะกี่ครั้Gงก็ยังไม่กล้Aาพูดสวัสดี

D | D |

เคยDจะลองตัดใจบอกตัวเองไBmว้ฉันมันกระจอกคำว่ารักGคงไม่ควรหรอกแค่ไปคิAดยังเกินหน้าตา

ก็ต้อDงลังเลอีกครั้งแอบมีความหวัBmงเมื่อเธอส่งยิ้มมาที่คิดGจะเลิกจะลา ต้องมาพAยายามเหมือนเคย

* | ** |

D Bm | G A | A | A |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A | A |

** |

D Bm | G A | A |
D | D |D | D |D |คอร์ดเพลง สวัสดี LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง สวัสดี LABANOON ลาบานูน ยังไม่เริ่มอะไร ก็จบลงแล้วด้วยความประหม่า บอกว่ารัก ก็ยังไม่กล้า แค่จะทัก ก็ยังไม่เคย วันไหนเธอมองกลับมา ไอ้ปากกับขาก็สั่นทั้งคู่เลย แล้วก็ต้องลงเอย แบบคนแพ้ที่ได้แค่มอง เจอเมื่อไหร่หัวใจก็หวั่น ยังไม่รู้เหมือนกัน เมื่อไหร่ฉันจะกล้าสักที บอกว่ารัก บอกยังไง อยากให้เธอรับรู้ว่าฉันรู้สึกอะไร รักเธอ อย่าให้ฝันกลางวัน แค่เพ้อเธออยู่อย่างนี้ บอกยังไง คำว่ารัก แค่จะทัก ยังทำไม่ได้ สักที จะกี่ครั้งก็ยังไม่กล้าพูดสวัสดี เคยจะลองตัดใจ บอกตัวเองไว้ฉันมันกระจอก คำว่ารักคงไม่ควรหรอก แค่ไปคิดยังเกินหน้าตา ก็ต้องลังเลอีกครั้ง แอบมีความหวังเมื่อเธอส่งยิ้มมา ที่คิดจะเลิกจะลา ต้องมาพยายามเหมือนเคย