สตั้นท์แมน (ตัวแสดงแทน)

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สตั้นท์แมน LABANOON ลาบานูน
เนื้อร้อง: เหนือวงศ์ทำนอง: ลาบานูน, ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์, พูนศักดิ์ จตุระบูลสังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

F#m |

   พระเอกมาจนไF#mด้ D  หมดเวลาจะใช้AตัวแสดงแทE   ที่เอาใจเข้าแลF#m D  ก็ไม่มีความหมEาย ยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟF#m

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |

เหมืF#mอนไปได้สวย เริ่มจากเป็นคนรู้จักอยากเลื่อนชั้นได้เป็นถึงคนรู้ใจเข้าที่เข้าทาEง หวังเข้าแทนคนที่ทิ้งBmเธอไปเธอคงเป็นใจC#ให้ความรัDกเป็นจริC#

แล้F#mวเรื่องที่ฝัน มันก็เหมือนจะสะดุดเมื่อเขาย้อนคืนมาขอเธอเริ่มใหม่เธอรีบคืนดีE ทั้งที่ยังไม่ทันคิดBmอะไรทุ่มเทแทบตาC#ย กลายเป็นเสีDยเวลC#

รักเธอเข้าเต็Bmมประตู คิดว่าฉันF#mสำคัญแล้วก็ต้องEจบกัน เมื่อเขานั้นC#กลับมา

   พระเอกมาจนไF#mด้ D  หมดเวลาจะใช้AตัวแสดงแทE   ที่เอาใจเข้าแลF#m D  ก็ไม่มีความหมEาย ยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟF#m D  (มันไม่มีความหมEาย ไอ้เราก็แค่สตั้นท์แม(F#m)น)

F#m | F#m |F#m | F#m |

หมือF#mนโดนสั่งคัท ต้องมาพักใจที่เจ็บได้แต่เห็นเธอกับเขามีความสุขไอ้คนมาแทEนแค่ไม่นาน คิดว่ามัBmนจะฟลุ๊คสรุปสุดท้าC#ยก็ไม่ใช่DตัวจริC#

* | ** |

F#m | F#m |D |D |Bm | Bm |C# | C# |

 F#m  เป็นได้แค่ตัวแทน  D  แค่แสดงแทนใคร Bm  คงไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหม F#m  เจียมตัวเองเอาไว้

* | ** |

 D  คงไม่มีความหมาEย ยังไงก็เป็นแค่ตัวแทF#m D  มันไม่มีความหมEาย ไอ้เราก็แค่สตั้นท์แมน

F#m | ( x4 ) | F#m |คอร์ดเพลง สตั้นแมน LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง สตั้นท์แมน LABANOON ลาบานูน พระเอกมาจนได้ หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน ที่เอาใจเข้าแลก ก็ไม่มีความหมาย ยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน เหมือนไปได้สวย เริ่มจากเป็นคนรู้จัก อยากเลื่อนชั้นได้เป็นถึงคนรู้ใจ เข้าที่เข้าทาง หวังเข้าแทนคนที่ทิ้งเธอไป เธอคงเป็นใจให้ความรักเป็นจริง แล้วเรื่องที่ฝัน มันก็เหมือนจะสะดุด เมื่อเขาย้อนคืนมาขอเธอเริ่มใหม่ เธอรีบคืนดี ทั้งที่ยังไม่ทันคิดอะไร ทุ่มเทแทบตาย กลายเป็นเสียเวลา รักเธอเข้าเต็มประตู คิดว่าฉันสำคัญ แล้วก็ต้องจบกัน เมื่อเขานั้นกลับมา พระเอกมาจนได้ หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน ที่เอาใจเข้าแลก ก็ไม่มีความหมาย ยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟน (มันไม่มีความหมาย ไอ้เราก็แค่สตั้นท์แมน) หมือนโดนสั่งคัท ต้องมาพักใจที่เจ็บ ได้แต่เห็นเธอกับเขามีความสุข ไอ้คนมาแทนแค่ไม่นาน คิดว่ามันจะฟลุ๊ค สรุปสุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวจริง เป็นได้แค่ตัวแทน แค่แสดงแทนใคร คงไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหม เจียมตัวเองเอาไว้ คงไม่มีความหมาย ยังไงก็เป็นแค่ตัวแทน มันไม่มีความหมาย ไอ้เราก็แค่สตั้นท์แมน