แขนสองข้าง

 ลำไย ไหทองคำ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แขนสองข้าง ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำแข็ง ทิพวรรณเรียบเรียง: น้ำไวน์ ล้อมเดชสังกัดค่าย: ไหทองคำติดต่องานแสดง: 0898434888

A B | G#m C#m |F#m | B | B |

อยู่Eนำกันมาตั้งว่G#mา..  จักC#mปี..บ่คิดเลAยสิมื้อนี้B มื้อที่ต้องเลิกEกันตั้งเป้าหมAายอนาBคตไว้ สุดท้G#mายกะไปบ่ฮอดC#mฝันเสียหลัF#mก เจ็บกระทันหัBน มื้อที่เจ้าถิ่มEไป

ไสว่F#mาสิอยู่นำกันไปฮอG#mดมื้อตายไสว่F#mาสิอยู่นำกันบ่มีเG#mสื่อมคลายคำว่าฮักA.. ฮักหลายเจ้าคือยกให้เขBา..

แขนสองข้าAงของเจ้ามื้อนี้เจ้าเอาไปBกอดไผแก้มข้างซ้าG#mยของเจ้า เอาไปC#mให้ไผหอมหน้าผาAกที่เฮาเคยจูบ เคยถนอBเจ้าเอาไปให้ไผEดม.. G#เจ้ากะยกAทุกอย่างให้เขาBเฮ็ดแทนตำแหน่งแฟG#mน..กะยกC#mให้เขาทุกอย่าAงที่เจ้าเคยเฮ็ดกับเฮBเจ้าไปเฮ็ดให้เขาEเบิด..

A B | G#m C#m |F#m B | E G#m |

A B | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** |

สุดท้าAยแล้วกะต้องเป็นเขBา..ผู้ที่เจ้าฮักเบิดEใจ

A B | G#m C#m |F#m B | E | E |คอร์ดเพลง แขนสองข้าง ลำไย ไหทองคำ

เนื้อเพลง แขนสองข้าง ลำไย ไหทองคำ อยู่นำกันมาตั้งว่า จักปี บ่คิดเลยสิมื้อนี้ มื้อที่ต้องเลิกกัน ตั้งเป้าหมายอนาคตไว้ สุดท้ายกะไปบ่ฮอดฝัน เสียหลัก เจ็บกระทันหัน มื้อที่เจ้าถิ่มไป ไสว่าสิอยู่นำกันไปฮอดมื้อตาย ไสว่าสิอยู่นำกันบ่มีเสื่อมคลาย คำว่าฮัก ฮักหลายเจ้าคือยกให้เขา แขนสองข้างของเจ้ามื้อนี้ เจ้าเอาไปกอดไผ แก้มข้างซ้ายของเจ้า เอาไปให้ไผหอม หน้าผากที่เฮาเคยจูบ เคยถนอม เจ้าเอาไปให้ไผดม เจ้ากะยกทุกอย่างให้เขาเฮ็ดแทน ตำแหน่งแฟน กะยกให้เขา ทุกอย่างที่เจ้าเคยเฮ็ดกับเฮา เจ้าไปเฮ็ดให้เขาเบิด สุดท้ายแล้วกะต้องเป็นเขา ผู้ที่เจ้าฮักเบิดใจ