พี่หลวงขอโทษ

 หลวงไก่ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พี่หลวงขอโทษ หลวงไก่
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอก เหล็กโคน, วัชรา เรืองทิพย์เรียบเรียง: เสก ผานชื่น

Bm |

 Bm  พี่หลวงกลับตัวแล้วน้องเห้D   ที่เคยเบล่Aอ.. เธอเสียใBmจ..   พี่หลวBmงขอโทษ สิ่งเท่ผิดDไป   ทำเธAอน้ำตาไหล หลวงขอโทBm

อย่โกรGธหลวงเลยน้องสาDกับเรื่องราAว..ที่หลวงเคยพลาดไBmยกโทGษให้หลวงได้ม้DายตอไปA หลวงขอสัญญBmว่าจะดูแลG..ความรักเรAา..ให้ดีที่สุBmด..

   จะหยุดอยู่ตรงนี้G ที่ที่มีAแต่เธอBm   หลวงจะไม่ทำตัวเบล่Gอ..ให้เธอAต้องเสียใจ Bm   พี่หลวงขอสัญญGา..จากใจAลูกผู้ชายBm   จะอยู่เคียงข้างเธอตลอดEmไป..   F#7   (หลวงสัญญBmา)

G | D |A | Bm |
G | D |A | Bm |

G | A |G | A |Bm | Bm |

* | ** | ** |

จะอยู่เคียงข้างเธอตลอGดไป..   F#7   หลวงสัญญBmา..

Bm |คอร์ดเพลง พี่หลวงขอโทษ หลวงไก่

เนื้อเพลง พี่หลวงขอโทษ หลวงไก่ พี่หลวงกลับตัวแล้วน้องเห้อ ที่เคยเบล่อ เธอเสียใจ พี่หลวงขอโทษ สิ่งเท่ผิดไป ทำเธอน้ำตาไหล หลวงขอโทษ อย่โกรธหลวงเลยน้องสาว กับเรื่องราว ที่หลวงเคยพลาดไป ยกโทษให้หลวงได้ม้าย ตอไป หลวงขอสัญญา ว่าจะดูแล ความรักเรา ให้ดีที่สุด จะหยุดอยู่ตรงนี้ ที่ที่มีแต่เธอ หลวงจะไม่ทำตัวเบล่อ ให้เธอต้องเสียใจ พี่หลวงขอสัญญา จากใจลูกผู้ชาย จะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป (หลวงสัญญา) จะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป หลวงสัญญา