แม่เฒ่าเห้อ

 ธีเดช ทองอภิชาติ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เเม่เฒ่าเห้อ ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาหลี12ปันนาเรียบเรียง: บอย พาโล

Am | Am |F | G | G |

Am | G |C | F |
Am | G |C | F |

 Am  ไม่รู้ว่าลูกฉัGนนั้นเป็นอะไC   กลางคืFนละมันไม่ยอมนอAm   ดูเวลาก็ปGาเข้าไปเที่ยงคืC   ยังเขรถเหวFนยกล้อกันหรอAmสงสัยเปล่Dmาละโรงเรียนตอนเช้Gา..นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหAm | Gนำ..

 Am  ไม่รู้ว่าผัวฉัGนนั้นเป็นอะไC   บางคืFนละมันไม่ยอมนอAm   ดูเวลาป่านนี้Gก็เลยเที่ยงคืC   ยังโม้กับเพื่Fอนที่หนำควันฟุ้Amสงสัยเปล่Dmาละยางคืนนี้G..นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหAm | Amนำ..

เวลาคืFอความจริงบนโลกDmมนุษย์น้ำลดFตอผุด..  FความลัFบจึงถูกเปิดเผGย..

แม่เฒ่าเห้Cอ ไอ้บาว..มันสูบAmยากับไม้ไผ่แล้วไข้ไอ้ไหCร ไม่โร๊ะ เห็นกิAmนแต่ยาแก้ไอแต่แรกว่Dmาหยับหนัก น้าสัDmกซื้อยามาให้เห็นเล็ดสีส้Gม สีส้มทั้งเพG   เหอแม่เห้Cอ พ่อนั้น ก็สูAmบยากับไม้ไผ่   แล้วไข้ไอ้ไหCร ไม่โร๊ะ เห็นกิAmนแต่ยาแก้ไอ   แต่แรกว่Dmาอาการหนัก น้าสักDmเอายามาให้   เห็นเล็ดสีส้Gม สีส้มทั้งเพG..   เห็นแกเอาเหล็กไฟลAmน.. ( ลน ๆ ๆG )

Am | G |

Am | G |C | F |
Am | G |C | F |

Am | G |C | F |
Am | G |F | G |

* | ** | *** | **** |

เห็นแกเอาเหล็กไฟลAmน.. ลน ๆ ๆGเห็นแกเอาเหล็กไฟลAmน.. ลน ๆ ๆGเห็นแกเอาเหล็กไฟลAmน..คอร์ดเพลง เเม่เฒ่าเห้อ ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง เเม่เฒ่าเห้อ ธีเดช ทองอภิชาติ ไม่รู้ว่าลูกฉันนั้นเป็นอะไร กลางคืนละมันไม่ยอมนอน ดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน ยังเขรถเหวนยกล้อกันหรอย สงสัยเปล่าละโรงเรียนตอนเช้า นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหนำ ไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไร บางคืนละมันไม่ยอมนอน ดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืน ยังโม้กับเพื่อนที่หนำควันฟุ้ง สงสัยเปล่าละยางคืนนี้ นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหนำ เวลาคือความจริงบนโลกมนุษย์ น้ำลดตอผุด ความลับจึงถูกเปิดเผย แม่เฒ่าเห้อ ไอ้บาว มันสูบยากับไม้ไผ่ แล้วไข้ไอ้ไหร ไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ แต่แรกว่าหยับหนัก น้าสักซื้อยามาให้ เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ เหอแม่เห้อ พ่อนั้น ก็สูบยากับไม้ไผ่ แล้วไข้ไอ้ไหร ไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ แต่แรกว่าอาการหนัก น้าสักเอายามาให้ เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ เห็นแกเอาเหล็กไฟลน ( ลนๆๆ ) เห็นแกเอาเหล็กไฟลน ลนๆๆ เห็นแกเอาเหล็กไฟลน ลนๆๆ เห็นแกเอาเหล็กไฟลน