ดวงจันทร์บนยอดเขา

 ไม้เมือง แร็พอีสาน แร็พ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา ไม้เมือง Feat แร็พอีสาน
เนื้อร้อง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ, ศักดิ์นรินทร์ การะเกตุ(Rap ESAN)ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: พนา ณ วงค์วรรณ์สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

C G | F C |Am G | F |

 C  ไม่เคยนับหยดน้ำตGาที่ไหล   ในวัFนที่ใจพ่ายแพ้C Am  ไม่เคยนับวันที่ใจGอ่อนแอ กี่ครั้Fงที่ล้มลงไปC

 C  ความฝันในใจGที่มี..ไม่เคFยมีวันจางหาC Am  ความฝันมันยังGหายใจ..อยู่ในFคืนและวัC

Am G | F C |

 Dm  บางผู้คนยังกวักมืAmอซ้ำเติม Dm  ระหว่างทางที่สูงชัAm Dm  คืนสลัวอาจมีที่กลัAmวที่หวั่น   แต่ยังFยืนยัน.. จะไปให้ถึงที่จุดหมGาย

จะไปเป็นคนAm ๆ นั้น ที่มองจันEmทร์บนยอดเขามองจันทFร์ที่สวยกว่าใคGต่อให้ยิ่งสูAmงยิ่งหนาว จะยอมแลEmกไม่เป็นไรขอเพียงได้Fดังใจที่ฝัG

ชีCวิตเดียวของเราGที่มี มีไว้Fให้เราใช้มัCสัAmกวัน ต้องมีGสักวัน ความฝัF Gน..จะเจอกับความCจริง

C | G |Am | F |

กะยังสิยืนCขึ้นสู้ต่อ ในวันที่ท้อบ่มีไผแม้ดวงอาทิตGย์จะลับลา แต่ท้องนภามีแสงดาวขอเพียงแค่เจ้Amาอย่าปล่อยมือในวันที่เฮายางเซล้มดั่งพายุF มืด ฝน ที่มันเข้ามาแล้วผ่านไป

ชีวิตคนเฮCาบ่คือกัน แต่ว่ามีฝันให้ตามหาบางเทื่อกะมีGน้ำตา มันเข้ามาเฮ็ดให้อ่อนไหว..Amแต่ว่าต้องสู้ ต่อไปมื้อหน้าสิเป็Fนแนว บ่สนดอก ใจมันโหยหา

กะย้อนเวลCาบ่ถ่าไผ บ่มีผุใดมาเข้าใจภูเขามันสูGงต้องวัดใจเจ็บหลายป่านใดกะต้องไป.. Amจดจำมื้อนี้เอาใว้ ให้มันเป็Fนรางวัล จนคนเขาส่า

มีความฝัน รางCวัลกะรอถ่ามีฮอตพวกจอบว่า มันถ่าสิซ้ำเติมกายเฮานี้กะอยู่Gได้บ่เฮิงบ่มีหยังมาเสริม ฮอตมื้อกะโรยราสุขที่แท้จริงอยู่Amที่โตเฮาพอถึงเวลา มันกะต้องจากกันเกิดเป็นคนเจ็Fบแล้วกะต้องจำมันคะลำ บ่แม่นแนวเฮ็ด

* | ** |

C | G |Am | F |C |คอร์ดเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา ไม้เมือง Feat แร็พอีสาน

เนื้อเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา ไม้เมือง Feat แร็พอีสาน ไม่เคยนับหยดน้ำตาที่ไหล ในวันที่ใจพ่ายแพ้ ไม่เคยนับวันที่ใจอ่อนแอ กี่ครั้งที่ล้มลงไป ความฝันในใจที่มี ไม่เคยมีวันจางหาย ความฝันมันยังหายใจ อยู่ในคืนและวัน บางผู้คนยังกวักมือซ้ำเติม ระหว่างทางที่สูงชัน คืนสลัวอาจมีที่กลัวที่หวั่น แต่ยังยืนยัน จะไปให้ถึงที่จุดหมาย จะไปเป็นคนๆนั้น ที่มองจันทร์บนยอดเขา มองจันทร์ที่สวยกว่าใคร ต่อให้ยิ่งสูงยิ่งหนาว จะยอมแลกไม่เป็นไร ขอเพียงได้ดังใจที่ฝัน ชีวิตเดียวของเราที่มี มีไว้ให้เราใช้มัน สักวัน ต้องมีสักวัน ความฝัน จะเจอกับความจริง กะยังสิยืนขึ้นสู้ต่อ ในวันที่ท้อบ่มีไผ แม้ดวงอาทิตย์จะลับลา แต่ท้องนภามีแสงดาว ขอเพียงแค่เจ้าอย่าปล่อยมือ ในวันที่เฮายางเซล้ม ดั่งพายุ มืด ฝน ที่มันเข้ามาแล้วผ่านไป ชีวิตคนเฮาบ่คือกัน แต่ว่ามีฝันให้ตามหา บางเทื่อกะมีน้ำตา มันเข้ามาเฮ็ดให้อ่อนไหว แต่ว่าต้องสู้ ต่อไป มื้อหน้าสิเป็นแนว บ่สนดอก ใจมันโหยหา กะย้อนเวลาบ่ถ่าไผ บ่มีผุใดมาเข้าใจ ภูเขามันสูงต้องวัดใจ เจ็บหลายป่านใดกะต้องไป จดจำมื้อนี้เอาใว้ ให้มันเป็นรางวัล จนคนเขาส่า มีความฝัน รางวัลกะรอถ่า มีฮอตพวกจอบว่า มันถ่าสิซ้ำเติม กายเฮานี้กะอยู่ได้บ่เฮิง บ่มีหยังมาเสริม ฮอตมื้อกะโรยรา สุขที่แท้จริงอยู่ที่โตเฮา พอถึงเวลา มันกะต้องจากกัน เกิดเป็นคนเจ็บแล้วกะต้องจำ มันคะลำ บ่แม่นแนวเฮ็ด