เสพติดความฮัก

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสพติดความฮัก ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง: เธค คอนสารติดต่องานแสดง: 0892055841, 0819641162

Em D | C |
Em D | C |

ควาEmมฮักเป็นยาDเสพติดชนิดCหนึ่งถ้าได้ลอEmงแล้ว อย่าหวังดึDงชีวิตกลับมาCได้เคยGถึกถิ่มให้เป็นแค่D/F#ทางผ่านแต่ยังต้องกาEmรจนทน..บ่ไหBmว..ขาดฮัAmกคงบ่อได้ ขาดใจBคงบ่ทน..

เขาเฮ็Emดให้เจ็บจนปาDงตายเขCามีใหม่หย่างยิ้มGเป้ยบ่แคร์Am บ่สนกันเลย..ว่าสิเคEmยฮักกันส่ำใด๋จมGความเจ็บบ่มีBmฟื้น บืEmนจนเหลิ่นแล้วน้อBmใจสมอAmงบอกว่ายังไหวแต่หัวใจBบอกว่าให้ถอย..

เซาEmแล้ว..กับคำDว่าฮักหลาCบแล้ว สิบ่Gฮักไผแต่Amสุดท้าย..กะเฮ็Dดบ่ได้Gอีหลี..BเลิกกัCนมันง่ายคัDก แต่เลิกฮัBmก คือยากจั่งซี่Emตั้งแต่มื้อนั้Amน..จนฮอดมื้อนี้กะยังค้นBหา.. คำว่าฮักจริEmง..

Em D | C G |Am D | G B |

C D | Bm Em |Am | B |

* | ** |

ตั้งแต่Amมื้อนั้น..จนฮอดมื้อนี้.. Dกะยังบ่มีB.. คนEmฮักกัน..จริง..

Em D | C | ( x2 )คอร์ดเพลง เสพติดความฮัก ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง เสพติดความฮัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ ความฮักเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ถ้าได้ลองแล้ว อย่าหวังดึงชีวิตกลับมาได้ เคยถึกถิ่มให้เป็นแค่ทางผ่าน แต่ยังต้องการจนทน บ่ไหว ขาดฮักคงบ่อได้ ขาดใจคงบ่ทน เขาเฮ็ดให้เจ็บจนปางตาย เขามีใหม่หย่างยิ้มเป้ย บ่แคร์ บ่สนกันเลย ว่าสิเคยฮักกันส่ำใด๋ จมความเจ็บบ่มีฟื้น บืนจนเหลิ่นแล้วน้อใจ สมองบอกว่ายังไหว แต่หัวใจบอกว่าให้ถอย เซาแล้ว กับคำว่าฮัก หลาบแล้ว สิบ่ฮักไผ แต่สุดท้าย กะเฮ็ดบ่ได้อีหลี เลิกกันมันง่ายคัก แต่เลิกฮัก คือยากจั่งซี่ ตั้งแต่มื้อนั้น จนฮอดมื้อนี้ กะยังค้นหา คำว่าฮักจริง ตั้งแต่มื้อนั้น จนฮอดมื้อนี้ กะยังบ่มี คนฮักกัน จริง