คนนอกหัวใจ (Ost.มนต์รักหนองผักกะแยง)

  โบว์ เมลดา   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนนอกหัวใจ โบว์ เมลดา สุศรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: จอร์น ขวัญชัยเรียบเรียง: จอร์น ขวัญชัย, วชิระ จำปาหอม, ณัฐภูมิ คุ้มวงษ์ดนตรี: วชิระ จำปาหอมสังกัดค่าย: Ch3Thailand Music

A | E/G# |F#m | D | E |

เขAาสิฮู้บ่ว่C#mา..มีคนถ่าอยู่หม่F#mองนี้..EในAเขตพื้นที่C#m ที่เขาอาจบ่F#m Eเคยเห็นอยู่Dอย่างไร้ตัวตEน บ่เคBmยมีความจำเป็Aแต่เฮาชัดเจBmน เป็นเขาตลอดเวลEา..

เคBmยมีน้ำตา แต่ว่าเก็บอาการเคC#mยไหวหวั่น แต่บ่ให้ไผฮู้เรื่อDงความฮักบ่มีทาD#dim7งต่อสู้กับเขEา..ได้เลย..

คนนอกหัวใAจ จังใด๋เขากะบ่ฮัC#mแม้คิดฮอดเขาหลาF#mยคักเฝ้าคอยดูแลห่วงBm Eใยแต่บ่เป็นหยัAง อยู่เพียE/G#งลำพังกะไF#mด้ขอแค่ได้อยู่ใกล้ ๆD ..คนนอกหัวใBmจ สิเจ็Eบส่ำใด๋Aกะยอ

F#m | E |F#m | E |

F#m | E |A | E | E |

* | ** | ** |

A | E/G# |F#m | D E | A |คอร์ดเพลง คนนอกหัวใจ (Ost.มนต์รักหนองผักกะแยง) เมลดา สุศรี

เนื้อเพลง คนนอกหัวใจ (Ost.มนต์รักหนองผักกะแยง) โบว์ เมลดา สุศรี เขาสิฮู้บ่ว่า มีคนถ่าอยู่หม่องนี้ ในเขตพื้นที่ ที่เขาอาจบ่เคยเห็น อยู่อย่างไร้ตัวตน บ่เคยมีความจำเป็น แต่เฮาชัดเจน เป็นเขาตลอดเวลา เคยมีน้ำตา แต่ว่าเก็บอาการ เคยไหวหวั่น แต่บ่ให้ไผฮู้ เรื่องความฮักบ่มีทางต่อสู้กับเขา ได้เลย คนนอกหัวใจ จังใด๋เขากะบ่ฮัก แม้คิดฮอดเขาหลายคัก เฝ้าคอยดูแลห่วงใย แต่บ่เป็นหยัง อยู่เพียงลำพังกะได้ ขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆ คนนอกหัวใจ สิเจ็บส่ำใด๋กะยอ