ME (100x100)

 PEARWAH สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ME PEARWAH แพรวา ณิชาภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีรพล เอี่ยมจำรัส, ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง: พีรพล เอี่ยมจำรัส, ธิติวัฒน์ รองทอง, ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล (Milo Tanti)

F | G |Am | Am |

 F  รู้ดีว่าฉันนั้Gนไม่ดีอย่างเขAm   ต่อให้ฉันนั้นพยายามเท่าFไหร่   ทำตัวให้ดีGพอ พอให้เธอพอใAm   แต่เอ๊ะนี่ฉันทำ..ทำไม

 F  ฉันว่าฉันควรเป็Gนตัวฉันอย่างนี้Am   มันก็คงไม่มีอะไรเหมือนใคF   ถ้าเธอจะชอบGกันเธอต้องเข้าใจAmกัน   ขอให้รับฟัง

(Baby) ถ้าFเธอคิดจะตกGหลุมรักใครคิCดให้ดีว่าเขาAmชอบอะไรอย่าFเปลี่ยนฉันให้เหมือนใครโปรGดทำความเข้าใจก่อนC Aha Ahaอยากให้เธอได้ลองมาใช้FเวลากับฉันGสักนิดนึงนั่งCลงฟังเรื่องของฉันAmสักนิดนึงBaFby I just wanGt to be only mCe

 F  เธอคิดว่าอย่างนั้Gน แต่ฉันมันเป็นอย่างงี้Am   ขอโทษที่ทำผิดหวัง   แต่เธอมันก็คิดไปเองนะสิ

 F  ฉันไม่ดีเหมือนเขGา แต่เขาก็ไม่เหมือนฉัAm   มองตากันอย่างนั้น   เธอน่ะจะควรชอบตัวฉันแบบนี้

ถ้าFเลือกเราเธอควรจะเข้าGใจกันเพรAmาะฉันควรจะเป็นตัวเองทุกวันถ้าFรักจริงควรยอมให้ฉันGเป็นฉันIf you truAmly love someone

** |

F | G |C | Am |F | G |C | C |
F | G |C | Am |F | G |C | C |

** |คอร์ดเพลง ME PEARWAH แพรวา ณิชาภัทร

เนื้อเพลง ME PEARWAH แพรวา ณิชาภัทร รู้ดีว่าฉันนั้นไม่ดีอย่างเขา ต่อให้ฉันนั้นพยายามเท่าไหร่ ทำตัวให้ดีพอ พอให้เธอพอใจ แต่เอ๊ะนี่ฉันทำ ทำไม ฉันว่าฉันควรเป็นตัวฉันอย่างนี้ มันก็คงไม่มีอะไรเหมือนใคร ถ้าเธอจะชอบกันเธอต้องเข้าใจกัน ขอให้รับฟัง (Baby) ถ้าเธอคิดจะตกหลุมรักใคร คิดให้ดีว่าเขาชอบอะไร อย่าเปลี่ยนฉันให้เหมือนใคร โปรดทำความเข้าใจก่อน Aha Aha อยากให้เธอได้ลองมาใช้เวลากับฉันสักนิดนึง นั่งลงฟังเรื่องของฉันสักนิดนึง Baby I just want to be only me เธอคิดว่าอย่างนั้น แต่ฉันมันเป็นอย่างงี้ ขอโทษที่ทำผิดหวัง แต่เธอมันก็คิดไปเองนะสิ ฉันไม่ดีเหมือนเขา แต่เขาก็ไม่เหมือนฉัน มองตากันอย่างนั้น เธอน่ะจะควรชอบตัวฉันแบบนี้ ถ้าเลือกเราเธอควรจะเข้าใจกัน เพราะฉันควรจะเป็นตัวเองทุกวัน ถ้ารักจริงควรยอมให้ฉันเป็นฉัน If you truly love someone